شعرهای با موضوع مرد و زن

در این صفحه تعدادی از اشعار بنده که در آنها زن و مرد و دختر و پسر ایفای نقش داشته و به موضوع زن و مرد و ارتباط این دو پرداخته شده است   خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.