شعرهای با موضوع مرد و زن

در این صفحه تعدادی از اشعار بنده که در آنها زن و مرد ایفای نقش داشته اند خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.