اشعاری از کتاب پرتوی از عشق

در این صفحه تعدادی از اشعار قدیمی اینجانب حسین مفیدی فر با تخلص امید که در کتاب پرتوی از عشق در سال 1377 به چاپ رسیده است خدمت شما تقدیم می شود 


برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک نمایید. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

توضیح مختصری از سابقه ی شعر سرودن بنده:

با اینکه بنده تا سال 1368 علاقه ای به شعر نداشتم و به جز چند مورد خاص شعری از شعرای متقدم را از بر نکرده بودم اما در زمستان سال 68 به یکباره قریحه ی شاعری در بنده شکوفا شد و علیرغم  اینکه آشنایی مختصری با قواعد ادبی داشتم شروع به سرودن شعر کردم
ماجرا اینطور رقم خورد که در سال 68 که تازه وارد دانشگاه صنعتی اصفهان  شده بودم روزی نوشته ای  در مسجد دانشگاه توجه مرا به خود جلب کرد
بر روی پوستری که بر دیوار مسجد نصب شده بود حدیثی از پیامبر اکرم به این مضمون نوشته بود
 پيامبر گرامي اسلام حضرت محمدـ صل الله عليه و اله ـ  ميفرمايد:

« من اخلص لله اربعين يوما فجرالله ينابيع الحكمه من قلبه علي لسانه.

هر كس چهل روز ايمانش را براي خدا خالص گرداند، خداوند چشمه هاي حكمت را از قلب او بر زبانش جاري ميكند»


با اینکه درست مفهوم آن حدیث را متوجه نشدم اما تصمیم گرفتم حداقل برای چهل روز هیچ گناهی مرتکب نشوم و به این حدیث عمل کنم و به فصل خدا چنین نمودم.
با گذشت چهل روز بدون اینکه متوجه قضیه شوم شب هنگام شعری سرودم و با توجه به اینکه پدرم نیز شاعر هستند  آن را خدمت ایشان خواندم که ایشان نیز مرا مورد تحسین و تشویق قرار دادند....
تا سال 1372 بطور مستمر به سرودن شعر می پرداختم تا اینکه در این سال به خاطر اشتباهی که مرتکب شدم آن قریحه ی خدادادی از بنده گرفته شد و تا سال 1384 طی 12 سال به جز چند مورد محدود توفیق سرودن شعر نصیبم نشد
چون دیگر امیدی به سرودن شعر نداشتم در سال 1376 تصمیم گرفتم از بین سروده هایی که طی سالهای 68 تا 72 سروده بودم مجموعه ای را به چاپ برسانم و لذا مجموعه ی شعری به نام پرتوی از عشق را جمع آوری کرده و در سال 1377 به چاپ رساندم
البته مجموعه ی فوق چون حاوی اشعار اولیه ی بنده است سرشار از ایراد و اشکال می باشد اما با این حال تعدادی از اشعار  آن را بعضا عینا و گاهی با تغییراتی در این سایت خدمت شما تقدیم می کنم

البته سرودن شعر را تا سال 1390 باز بصورت تفننی ادامه دادم اما از این سال به بعد  با حضور در محافل ادبی اصفهان ضمن فرا گیری نکات ادبی و مطالب فنی ؛ کار سرودن را بصورت جدی ادامه دادم