توصیه و نصیحت و پند و اندرز

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
این زمان با نام و یاد کردگار
پند و اندرزی نویسم یادگار
بلکه فرزندان حق پیمای من
بهره گیرند از نصیحت های من
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 به راستی درس گرفتن از تجربیات دیگران و پند گرفتن از زندگی گذشتگان ارزان ترین و معقول ترین روش برای شناخت و انتخاب راه زندگی است...


اما متاسفانه اغلب ما  انسانها  در بسیاری از موارد  راه خطای گذشتگان را تکرار می کنیم

دقیقا مثل اینکه فرضا همه ی مردم  دیده اند که افرادی در  راه بن بستی چون اعتیاد وارد شده و سپس پشیمان گشته و می خواهند با زجر و مشقت از آن راه  رفته باز گردند ؛ اما من نمی فهمم چرا جمع کثیری از مردم باز همان راه خطا را دوباره و سه باره و.... تکرار می کنند؟


  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
غافل شدن از قصه ی دوران تاکی؟
گوشی در و دروازه بر انسان تاکی؟
پند از دل تاریخ جهان کی گیری؟
پا در پی اجداد پشیمان تاکی؟....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در اینجا اشعاری که به نوعی جنبه ی توصیه و نصیحت و پند  و اندرز دارد خدمت شما تقدیم می شود 

 اما اگر بطور خاص در جستجوی اشعاری پندگونه برای فرزندان خود هستید پیشنهاد می کنم با کلیک بر روی 

توصیه ای به فرزند 

  که مجموعه ای مشتمل بر ده قسمت پند و اندرز و نصیحت می باشد اشعار متنوعی در این زمینه را انتخاب و مطالعه فرمائید 

 امیدوارم مورد استفاده ی شما گرامیان  قرار گیرد

و اما قبل از هر چیز این دو بیتی را تقدیم می کنم به دختر گلم نازنین زهرای عزیز و تک تک فرزندان ایران زمین:

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم بین خوبان بهترین باش
به هر جا مثل نامت نازنین باش
اگر روزی بمیرد آدمیت
تو تنها آدم روی زمین باش....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان لطفا از لیست اشعار بر روی نام شعر مورد نظر کلیک نمایید