توصبه و نصبحت و پند و اندرز

در اینجا اشعاری که به نوعی جنبه ی توصیه و نصیحت و پند و اندرز دارد خدمت  شما عزیزان تقدیم  می گردد

قبل از هر چیز این دو بیتی را تقدیم می کنم به دختر گلم نازنین زهرای عزیز و تک تک فرزندان ایران زمین:

عزیزم هر زمانی بهترین باش
به هر جا مثل نامت نازنین باش

اگر روزی بمیرد آدمیت
تو تنها آدم روی زمین باش....

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان لطفا از لیست اشعار بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.