لزوم رعایت ادب در زیارت

مقدمه

در اینجا از رفتار برخی از زائرین هنگام زیارت قبور مطهر ائمه ی معصومین علیهم السلام انتقاد شده و رعایت ادب و احترام به مشاهد متبرکه مورد تاکید قرار گرفته است

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
رعایت ادب در زیارت
یک عدّه که مردم عوامند
مشتاق زیارت امامند،
با زور و فشار و هُل بیايند
انواع ستم به هم نمایند،
تا بلکه به لحظه ای توانند
خود را بغل حَرَم رسانند....
در این حَرَم شریف و اعلا
مُشت و لگدت چه بوده دانا؟
این قُبّه که مظهر بهشت است
بی حرمتی اش قبیح و زشت است
در فکر تو آن «امام معصوم»
باشد به همین مکان معلوم؟
این گونه امام خود شناسی؟!
تا کی تو اسیر این حواسی؟
این مرقد و محضر امام است
شایسته ی رسمِ احترام است
با داد و هوار و حالتی بَد
گویی صلواتِ بر محمد(ص)؟
بی حال خشوع و بی طهارت
کردی به خیال خود زیارت؟
آزار بقیه اشتباه است
بی حُرمتی حَرَم گناه است
آداب زیارتت بیاموز
تا بلکه شوی قبول و پیروز
با معرفت و ادب بیا پیش
تا سود زیارتت شود بیش
اکنون چه شود اگر مؤدّب
آیی به صفی خوش و مرتّب،
تا اینکه همیشه با طهارت
هر کس به خوشی کند زیارت؟؟؟....

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.