طواف خانه ی خدا. &

مقدمه

در جواب کسانی که به بهانه ی کمک به مستمندان سفر عبادی حج را زیر سوال برده و آن را تحریم میکنند:
آخرین تغییرات:
توسط
طواف خانه ی خدا
عده ای با نام روشن فکر و پاک
ظاهرا بیچارگان را سینه چاک،
لاف عشق و مهربانی می زنند
حرف خوب از همزبانی می زنند
هم عربها را به تیر کین زنند
هم تبر بر ریشه های دین زنند
فی المثل گوید یکی شان اینچنین
با زبانی چرب و یک حال حزین:
حج نرو ایرانی روشن ضمیر
جای حج پولت نما صرف فقیر
ازدواج دختران واجب تر است
یا فلانی را ببین بی یاور است
از چه رو پولت دهی دست عرب
می زنی آتش به پولت ای عجب!!
فکر حج را از سرت بیرون بریز
یاد مردم باش و کشور ؛ ای عزیز
پس بجای رفتن سوی منا
در همین جا کن خدایت را صدا.....
ظاهرا حرفش متین است و درست
لیکن ایشان را هدف ایمان توست
قصد ایشان شک نهادن در دل است
پیش پا ایجاد سد و مشکل است
بندگی یعنی اطاعت از خدا
هر زمان ، هر لحظه ، بی چون و چرا
حج مگر حکم خدا بر بنده نیست؟
نهی واجب پس بگو از بهر چیست؟
حاجیان قبل از تشرف هر زمان
بوده با حکم الهی فرض شان،
ابتدا خمس و زکات خود دهند
بعد از آن پا در مسیر حج نهند
حاجی ما پس یقین قبل از طواف
داده هر حق و حسابش کرده صاف
شبهه افکن می دهد اما جواز
هر کجا خواهی برو الا حجاز
حج نرو اما برو آنتالیا
کن صفا در ساحل ایتالیا
رفتن بلژیک و یونان جایز است
هند و چین و انگلستان جایز است
پول خود را خرج هر بدکاره کن
صرف دانس و مطرب و کاباره کن،
نام حج اما اگر بردی، به داد
گویدت از نکبت و فقر و فساد
ای مسلمان پس نما فکری دقیق
تا نگردی بهر شیطان ها رفیق......

پی نوشت

البته با توجه به حوادثی که چند ساله ی اخیر رخ داده و اهانت هایی که به نماد شیعه ی علوی یعنی مسلمانان ایرانی می شود باید تدبیر تازه ای اندیشید

بنده گمان می کنم استکبار جهانی بوسیله ی دست نشانده های خود در عربستان سعی دارند صحنه ی حج را از ایرانیان خالی کنند.....

و لذا باید تدبیری اتخاذ کرد که مدیریت اجرائی مراسم حج را از دست وهابیت خارج ساخت و مناسک حج را تحت سرپرستی نهادی متشکل از نمایندگان عموم مسلمانان جهان اداره و برگزار نمود

نه اینکه صحنه ی مراسم حج را برای اجرای سیاست های اسلام آمریکایی و به نفع وهابیتی که زائیده ی استکبار است خالی نمود که این دقیقا همان چیزی است که اسرائیل و امریکا و وهابی ها می خواهند

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط سیدوحید محمدی کچپی

سلام.. احسنت به شرفت ...حال کردم... ممنونم... چون به حق و برای خدا میگی دوستت دارم...آدم رو به خودش میاری
در پاسخ به سیدوحید محمدی کچپی

نظر توسط حسین مفیدی‌فر

سلام جناب آقای محمدی

ابراز محبت شما نشان از بزرگواری تان است

از نظر لطف حضرتعالی بی نهایت سپاسگزارم