به نام خالق هستی

مقدمه

 بسم الله الرحمن الرحیم 

در اینجا ضمن آوردن نام خداوند متعال در مطلع شعر و شروع سخن از شاهد بودن ایزد یکتا بر همه ی ذرات عالم از کهکشان ها گرفته  تا تک تک الکترونها سخن به میان آمده  و بر این اساس با یقین بیان می شود که خداوند از حال تمام بندگان خود مطلع است و لحظه ای از کسی غافل نیست

و این حقیقت بزرگی است که اگر انسان به آن اعتقاد داشته باشد هر گز در محضر چنین خدایی نافرمانی او را نخواهد کرد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
با نام  و یاد خدایی که شاهد ماست
نام خدا مطلع هر گفتگوست ؛
باعث روشن شدن یاد اوست
یاد خدایی که یقین ناظر است
در همه حال و همه جا حاضر است
او که تو را نعمت هستی بداد
کی به جهان یک مُژه بر هم نهاد؟
تک تک هر ذرّه که در هر اَتُم
چرخد و هرگز نشود گیج و گم،
کی شده از دید خدایش جدا؟
دست خدا کی کند آن را رها ؟
پس تو که از کون و مکان برتری،
در صدف پاک جهان گوهری،
کی تو از این صحنه جدا می شوی؟
غایبی از چشم خدا می شوی؟
او همه جا ناظر اعمال توست
شاهد و بیننده ی احوال توست
بنده ی بیچاره ی خود را به راه
می کند از پنجره ای او نگاه
تا که ببیند چه کند بنده اش
در گذر و مزرع آینده اش
او همه ساعت به تماشای توست
منتظر دست تمنای توست
منتظرت مانده صدایش کنی
با دل آئینه ثنایش کنی
پس تو هم از پنجره او را ببین
تا برسی بلکه به عین الیقین

پی نوشت

اگر برای ابیات فوق اجر و پاداشی باشد آن را به روح پاک عارف روشن ضمیر حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه تقدیم می کنم

جهت شادی روح آن عارف کامل صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد

و عجل فرجهم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.