بهانه ی دل عاشق. &

مقدمه

آخرین تغییرات:
توسط
بهانه ی دل
دلم به یاد تو هر شب بهانه می‌گیرد
سراغ بوسه ی ناب شبانه می‌گیرد
تو رفته ای به سلامت ؛ ولی منم سوزان
میان شعله که از دل زبانه می‌گیرد
بهار و فصل خزانم نمی کند فرقی
همیشه بی تو دلم از زمانه می‌گیرد
بیا دوباره برایم کمی بخوان از عشق
که دل نشاط و حیات از ترانه می‌گیرد

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.