بهشت یعنی :با تو بودن

مقدمه

انسان اگر جانان حقیقی اش را بیابد به بهشت زیبای خدا رسیده است

( من بهشتم را ببینم نزد دوست.....)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
بنده اینجا چونکه هستم منتظر
گشته در بین خلایق منتشر:
«آن که هر دم بر سر این کوچه هست
هرزه چشمی بوده بی ایمان و مست
هرکسی آید نگاهی می کند
اینچنین جرم و گناهی می کند....»
من فقط دارم مسیرت در نظر
تا تو را شاید ببینم در گذر
لاجرم هر کس که آید از مسیر
ابتدا گویم تویی پیش ضمیر
پس نگاهش می کنم با اشتیاق
چون نباشی پس بسوزم در فراق
از نگاه این و آن من خسته ام
با خدا هم عهد و پیمان بسته ام،
من اگر پیدا کنم محبوب جان
چشم خود بندم به روی این و آن
تا تو را جویم، اگر فعلم خطاست
این گناهان علتش هجر شماست
گر نمی خواهی مرا غرق گناه
پس نما رخصت مرا وصل و نگاه
هر زمانم منتظر بر یک نگاه
گرچه باشد در شریعت این گناه
معصیت را من نمی دانم که چیست
این قَدَر دانم که عیبی با تو نیست
زندگی بخشد به انسان دیدنت
صد جهان ارزد گل خندیدنت
پس نگاهم بوده عیناً خود صواب
حسرت رویت کند دل را کباب
آنچه شیخ و مفتی و مرجع بگفت
نزد من باشد تمامش حرف مفت
از مراجع من نمی پرسم نظر
مرجع ام تنها تویی در هر گذر
گر تو فرمایی، ننوشم تشنه آب
گر تو فتوایم دهی، نوشم شراب
گر تو گویی، می کنم راز و نیاز
عابدی گردم سراسر در نماز
گر تو خواهی می شوم آوازه خوان
مطربی شنگول و مست و خوش بیان
می کنم کاری که فرماید لبت
می روم راهی که آید مرکبت
می کنی هر شب خدایت را صدا
من تو را تنها بخواهم از خدا
گر خدا را می شناسم از شماست
چهره ات یک جلوه از حسن خداست
بی تو من جسمی به غربت مرده ام
از جهان و زندگی سر خورده ام
با تو اما حال من هر دم خوش است
با تو حتی در جهنم هم خوش است
من بهشتم را ببینم نزد دوست
گر رَوی دوزخ ، همانم آرزوست
با تو در دوزخ چه نیکو محفلی است
عرشیان را رشک همچون منزلی است
پس نباشم فکر پاداش و بهشت
بهر من یکسان بود زیبا و زشت
هرچه می خواهی بخواه از بهر من
جز جدایی در میان جان و تن
جان این پیکر تویی ای جان من
ای نگاهت مایه ی ایمان من
با تو گر باشم خدا هم با من است
بی تو اما کی توانی بر تن است
پس بفرما تا بیایم در برت
تا نمایم بوسه باران پیکرت
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکرالحسینی

باسلام
پس نباشم فکر پاداش وبهشت
خیلی ستودنی است؟
باعشق بمانید
باعشق زندگی کنید
باعشق عشق کنید
عذر خواهم استاد این شعر رانمی فهمم
تا تورا جویم اگر فعلم خطاست
این گناهم جمله تقصیر شماست
مراببخشید،،،

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما

ضمن تشکر از اظهار نظرات بزرگوارانه ی شما سرور گرامی

در مورد بیت مد نظر شما باید عرض کنم که
عاشق وقتی به دنبال معشوق می گردد طبیعتا مرتب به این و آن نگاه می کند و حال آنکه در مذهب عشاق نظر به غیر از معشوق ناپسند و چه بسا گناه و معصیت محسوب می شود

حال عاشقی که هر دم نگاهش به مردم است تا بلکه در میان آنان معشوق خود را پیدا کند فرضا گاهی نگاهش به نامحرم می افتد

این نگاه ها حرام است و اگر مسبب این گناه را جویا باشید طبق نظر عاشق خود معشوق مقصر است که خود را از عاشق پنهان کرده و بیچاره عاشق اینگونه به گناه می افتد....

سلامت و کامروا باشید
ان شاءالله
محمد چاکرالحسینی باسلام پس نباشم فکر پاداش وبهشت خیلی ستودنی است؟ باعشق بمانید باعشق زندگی کنید باعشق عشق کنید