راز و نیاز عاشق با معشوق.

مقدمه

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
دل من گشته فقط بند و گرفتار خودت
این که عاشق شده ام بوده از اسرار خودت
دلبری کردی و آهنگ جدایی بزنی؟!
به چه علت ندهی رخصت دیدار خودت؟!
چه بخواهی چه نخواهی دل من عاشق توست
این تو و این دل و این شیوه ی رفتار خودت
تو پزشکی و منم از غم عشق تو مریض
تا چه در نسخه نویسی تو به بیمار خودت
می توانی که شفایم بدهی از سر مهر
یا رها کرده تن عاشق تب دار خودت
من و تو ماهی و آبیم و منم زنده به تو
این من و این تو و این رأفت بسیار خودت
بی تو من گرچه بمیرم تو ولی راحت باش
فکر خود باش و نما چون دگران کار خودت
چه بخوانی چه برانی به خدا خواهم ماند
تا ابد عاشق و خواهان و هوادار خودت....

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.