تو همه وجود منی

مقدمه

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
تو تمام هدف و حاجت و دنیای منی
مالک هستی و جان و دل شیدای منی
دفتر شعر من از عشق تو باشد لبزیز
که تو خود معنی هر بیت غزلهای منی
در کنار تو مرا حاجت و کمبودی نیست
که تو تنها طلب از خالق یکتای منی
به امیدی که بمانی به برم تا به ابد
در قنوتم همه ی ذکر تمنای منی
لحظه ای یاد و خیالت نرود از دل و ذهن
روز و شب در نظر و فکر و به رویای منی
کشور امن دلم در ید پر قدرت توست
که تو سلطان دل و شاه توانای منی
گر چه عشاق تو بی حد و فراوان باشند
چه خوشم چونکه فقط همدم شبهای منی
دم به دم با نفست روح مرا تازه کنی
که تو خود زندگی و باعث احیای منی

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.