جانانم تو هستی.

مقدمه

آخرین تغییرات:
توسط
چه خوش هستم که جانانم تو هستی
چه خوش هستم که جانانم تو هستی
جهان و مرجع جانم تو هستی
منم شادان در این دنیای احزان
که یار شاد و خندانم تو هستی
خوشم در این جهان سرد و تاریک
که شمس و ماه تابانم تو هستی
مریضم از غم عشقت ولیکن
خوشم چون شهد درمانم تو هستی
اگر باشم چنان پروانه در عشق
به دنیا شمع سوزانم تو هستی
و گر مرغ غزلخوانم به بستان
گلستان در بهارانم تو هستی
امید اینجا بود تنها ولی خوش
که تنها یار دورانم تو هستی

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.