مظهر جمال الهی

مقدمه

در اینجا ضمن توصیف زیبایی و کمال معشوق از درد فراق و آرزوی دیدار یار سخن به میان آمده است....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
بیا ای مهرَبان دلدار و دلبند
بیا ای دلبر بی مثل و مانند
تویی از جمله آیات الهی
که بی شک خوشتر از خورشید و ماهی
تو بر دل نورِ پر فیض خدایی
تو عشق و مهر و احسان و صفایی
به دنیا خوشترین وجهِ جمالی
تو مصداق جمال ذوالجلالی
بدیدم من خدا را در نگاهت
شود جانم فدای خاک راهت
خدایم چون تو را بر من نشان داد
نشانی از جمالش در نهان داد
تو را اینگونه زیبا جلوه گر کرد
مرا از حُسن رویش با خبر کرد
قیاست با کسی دیگر نشاید
نظیرت در جهان دیگر نیاید
جمال یوسف و شیرین و لیلا
به همراه هزاران روی زیبا،
اگر یکجا کند خلقت خداوند
نزاید مادری مِثلِ تو فرزند
تو در خلقت یقین زیباترینی
به قامت خوشترین سرو زمینی
ولی من قدر آن ساعت کنارت
ندانستم که من بودم خمارت
چه راحت دامنت از کف بدادم !
تو را در اوج غفلت جا نهادم !
کُشد حسرت مرا ای نازنینم
شود آیا تو را دیگر ببینم؟
مرا باری نگاهی از تو کافی است
به چشمم خاک راهی از تو کافی است
دریغ از من مکن دیدار رویت
کجا باید نمایم جستجویت؟
نشانی را بگو تا بنده آیم
وجودم را به قربانت نمایم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.