سپاس از خداوند به خاطر وجود دلبر و دلداری دلبند

مقدمه

در اینجا کمال رضایت و شکر عاشق از وجود نازنین معشوق بیان شده است

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
شکر خدا من به تو دل بسته ام
از هوس غیر تو وارسته ام
شکر خدا عاشق رویت شدم
مست لب و بنده ی مویت شدم
مست تو گردیده و آزاده ام
جان به کف و حاضر و آماده ام
تا که به راهت سر و جانم دهم
بر قدمت هر دو جهانم دهم
معدن احساس و لطافت تویی
مظهر و تعریف شرافت تویی
شکر خدا با تو صفا کرده ام
درد دلم از تو دوا کرده ام
هر که تو را در دو جهان همدم است
نزد تو هر لحظه دلش خرم است
مایه ی زیبایی دنیا تویی
اسوه ی هرچهره ی زیبا تویی
با تو جهان غرق نشاط است و شور
مهر و وفا باشد و عشق است و نور
ای که لبت چشمه ی شهد و شراب
ای که تویی حاجت دل را جواب،
دامن خود از کف دستم نگیر
عشرت و این حالت مستم نگیر
پس تو بیا با من و با من بمان
عیش و خوشی کن به جهان جاوِدان
تا که نمایم همه دم شکر آن
سجده کنم خالق جانان جان
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط احمد کواکبی

سلام و درود بیکران برشما
انشالله که در همه ابعاد زندگی عالی و موفق باشید و قلم زیبایتان را خداواند محفوظ بدارد.

واقعا اشعارتان تاثیر برانگیز و قابل ستایش است بخصوص اینکه اکثر اشعارتان در وصف وصال است و امید دهنده که اکثر شعرا اشعار در وصف هجر و جدایی سوده اند و انسان زمانی که با حجمی وسیعی از این اشعار هجران روبرو میشه فکر میکنه که عشق در وصال وجود ندارد بلکه فقط در هجران است
اما اشعار شما این فکر مرا تغییر داد که در وصال هم میشود عاشق بود و عاشقانه سرود.

نمیدانم این پیام را میخوانید یا اصلا این وب سایت هست یا خیر اما حیفم امد که از تحت تاثیر قرار گرفتن اشعارتان چیزی نگویم

سپاس و درود برشما باد