ایام تو می آید

مقدمه

آخرین تغییرات:
توسط
هر روز من از دوران با نام تو می آید
هر صبح دل انگیرم با نام تو می آید
بر دیده ی من خورشید از گام تو می آید
با نام تو آغازم با یاد تو دمسازم
پروانه ی پروازم بر بام تو می آید
این بلبل دل شیدا دیوانه ی آن رعنا
با چشم و دلی بینا بر دام تو می آید
هر جای جهان پر گل پر سوسن و پر سنبل
تا در نظر بلبل گلفام تو می آید
بر گوش جهان ریزم آواز دل انگیزم
تا بر دل شب خیزم پیغام تو می آید
هر درد و غمی سنگین با یاد تو شد تسکین
تلخی به دهان شیرین از جام تو می آید
خوانم به شبی محزون این نغمه ی شادان چون
بر شام امید اکنون ایام تو می آید

پی نوشت

نظر توسط فرشاد

سلام
به به بسیار زیبا
در پاسخ به فرشاد

نظر توسط

سلام
شما لطف دارید
ممنونم