فدا شدن عاشق در راه معشوق.

مقدمه

رها شدن از تمام تعلقات  و فدا شدن عاشق یگانه راه برای وصال معشوق است....

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
آمدم تا هستی ام را بر تو ارزانی کنم
هرچه دارم پیش پایت ذبح و قربانی کنم
در طریق عشق جانان اولین مانع من است
پس همینک ترک هر امیال نفسانی کنم
رو به سویت کرده ام تا مثل مرغی در قفس
با تو کوچ از کوچه های تنگ انسانی کنم
بی خیال از شرع و دین گردم کنارت تا ابد
بنده ی محض ات شوم ترک مسلمانی کنم
هم رها از قید و بند و درد جسمانی شوم
هم خودم را راحت از هر قید روحانی کنم
آمدم تا در طریق عشق جاویدان یار
پیش پاهایت فدا این هستی فانی کنم

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.