عاشق در برابر میل معشوق تسلیم مطلق است

مقدمه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
من این پیمانه ی عشقت ؛ نمی بخشم به دنیایی
دلم را هم به غیر از آن نیندازم به دریایی
پری رویان در این عالم نهند از بهر دل دامی
ولیکن جز به گیسویت نیاید قلب شیدایی
هزاران گل در این دنیا شکوفا می شود هر روز
ولی بر حسن این بستان تویی کانون زیبایی
چه خوش باشد اگر روزی گذارم جان کف پایت
که جز آن تا دم مرگم نخواهم بهر خود جایی
اگر میلت جفا باشد که خونم بی سبب ریزی
ندارم از دلارامم به غیر از این تمنایی
و گر ما را فرا خوانی که سازی کام دل شیرین
نباشد از چنان یاری عجایب آنچه فرمایی
امید از جانب دلبر نبیند جز وفا چیزی
که از خورشید خود دیدم فقط نوری تماشایی
تو با هرگونه آزارت به کام جان گوارایی
تو با هر بوسه ی مهرت به کام دل شکرخایی

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.