قرآن و عترت در زندگی شیعه و سنی **

مقدمه

در اینجا ضمن توصیه به پرهیز از خرافه ، همه ی مسلمانان  به پیروی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله  و خاندان مطهرش و همچنین  عمل به قرآن سفارش شده اند:

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
توجه به قرآن و عترت
یا رب تو که بر زمان شهیدی
کی پیرو حق شود مفیدی؟
تا کِی بشوم ذلیل و تحقیر؟
از وَهم و رسومِ دست و پاگیر؟
تا کِی بزنم به فرق خود مُشت؟
بر وَهم و خرافه کِی کنم پشت؟
تا کی به خیالِ مِی، خمارم ؟
دلبسته و تابع شعارم؟
کِی می شود این دلم مسلمان
آن گونه که بوده حکم قرآن؟
کِی بر دل من کتاب و عترت
تابد همه نور و مهر و عزت؟
این دل که پرنده ای به دنیاست
با این دو پرنده ای تواناست
بین شیعه فقط گرفته عترت
غافل شده از کتاب حکمت
سُنّی بنهاده عترت پاک
قرآن شده بال او بر این خاک
این هر دو اگر چه هِی دوانند
پرواز خوشی نمی توانند
مرغ آمده با یک از دو بالش
گر پر بکِشد خوشا به حالش !
باید رسدم دو بال پرواز
بی آن چه کنم خیال پرواز؟
بی پیروی از کتاب و عترت
سودی ندهد شعار امت
کی دل به بیان لفظ قرآن
بی فرض عمل شود فروزان؟
کی شیعه بود کسی که اینجا
فعلش نبود شبیه مولا؟
یا رب چه زمان رسد مرا هوش ,
تا امر تو را فقط کنم گوش؟
کِی بال کتاب و عترت پاک
جانم ببرد به سوی افلاک؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

نقل یک خاطره ی تلخ

روزی با یکی از دوستانم که سالها در کشورهای مختلف جهان زندگی کرده بود گفتگو می کردم در خلال صحبت پرسیدم:

با توجه به اینکه به کشورهای زیادی سفر کرده و با بسیاری از مردم جهان ارتباط مستقیم داشته ای مردم کدام کشور را بهتر از دیگران دیده ای؟

دوستم جواب داد:

با توجه به اینکه حدود ده سال در ژاپن کار و زندگی کرده ام انصافا ژاپنی ها را فوق العاده خوب و شریف دیده ام

پرسیدم: کدام مردم را بدتر از همه دیدی؟

جواب داد: از بین مردم جهان مسلمانان را بدتر از همه دیده ام و از بین مسلمانان ما ایرانی ها از همه بدتریم......

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در روز جزا که رتبه با ایمان است
پس قسمت شیعه روضه ی رضوان است
اما به یقین شیعه کسی بوده که او
دنبال علی به شیوه ی قرآن است
در صورت تمایل اشعار کوتاه با موضوع دینی و اعتقادی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.