کار در کشور تعطیلات **

مقدمه

آیا وجود اینهمه روزهای تعطیل در ایران سدی در برابر پیشرفت نیست؟

اساسا در کشوری که اینهمه ایام تعطیل وجود دارد کار چه معنا می دهد؟

راستی « حدیث بهترین تفریح کار است » یعنی چه؟

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
در کشوری که اینهمه ایام تعطیل وجود دارد کار چه معنا می دهد؟
یک سوم عمر ما به خواب است
این قسمت آن یقین صواب است
یک سوم دیگرش به خوردن
یا صرف خرید و خانه بردن
يك سوم ديگرش بماند
آن هم به تو واعظي بخواند،
از نقل علی (ع) که در بِحار است:
تفریح تو بهترین به کار است
ما هم که فهیم و حق پذیریم
از این سخنان نتیجه گیریم،
باید که به جای کار و تحصیل
هر روزه عزا کنیم و تعطیل
تا باقی عمر ما به ایّام
تفریح و صفا بُوَد سرانجام
نان آور خانه مرد کاری
در وقت عمل شوَد فراری
یکشنبه اگر بُوَد عزادار
یک هفته نمی رود سَرِ کار
بعدا بنگر که با وقاهت
خواهد به اداره استراحت
کی گفته به ما امام صادق
در خانه نشین در این دقایق؟
کی گفته تلاش ما حرام است
گر روز شهادت امام است؟....
در هر جهتی نمی کند کار
این امت قهرمان دیندار
ایّام تلاش و کار و تحصیل
قطعاً نبُوَد به قَدرِ تعطیل....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
واقعاً خدا رزّاق است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
من مطمئنم خداي رحمان
از روي عَمَل نمي دهد نان
زيرا اگر اين روش بر او بود
اكنون تَنِ ما گِل سَبو بود
جان را به اجل سپرده بوديم
بي حال و گرسنه مُرده بوديم
اي حان به فداي جود و فضلش
احسن كه نداده روي عدلش
يك عده ي ناتوان و بیعار
بيش از همه مي خورد در اين دار
احسن به خدا كه چاره ساز است
پس بنده چرا زبان دراز است؟
بي كار و عمل بخورده بسيار
اما شده از خدا طلبكار
هي ناله كند كه اين كَمَم باد
اي تير اَجَل بر آن شكم باد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
کشور تعطیلات:
از بس که در این وطن بود تعطیلات
راکد شده کار و کوشش و تحصیلات
با اینهمه هر امور ما طی گردد
در حیرتم از معجزه ی تشکیلات
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.