کار در کشور تعطیلات

مقدمه

آیا وجود اینهمه روزهای تعطیل در ایران سدی در برابر پیشرفت نیست؟

اساسا در کشوری که اینهمه ایام تعطیل وجود دارد کار چه معنا می دهد؟

راستی « حدیث بهترین تفریح کار است » یعنی چه؟

آخرین تغییرات:
توسط
در کشوری که اینهمه ایام تعطیل وجود دارد کار چه معنا می دهد؟
یک سوم عمر ما به خواب است
این قسمت آن یقین صواب است
یک سوم دیگرش به خوردن
یا صرف خرید و خانه بردن
يك سوم ديگرش بماند
آن هم به تو واعظي بخواند،
از نقل علی (ع) که در بِحار است:
تفریح تو بهترین به کار است
ما هم که فهیم و حق پذیریم
از این سخنان نتیجه گیریم،
باید که به جای کار و تحصیل
هر روزه عزا کنیم و تعطیل
تا باقی عمر ما به ایّام
تفریح و صفا بُوَد سرانجام
نان آور خانه مرد کاری
در وقت عمل شوَد فراری
یکشنبه اگر بُوَد عزادار
یک هفته نمی رود سَرِ کار
بعدا بنگر که با وقاهت
خواهد به اداره استراحت
کی گفته به ما امام صادق
در خانه نشین در این دقایق
کی گفته تلاش ما حرام است
گر روز شهادت امام است....
در هر جهتی نمی کند کار
این امت قهرمان دیندار
ایّام تلاش و کار و تحصیل
قطعاً نبُوَد به قَـدرِ تعطیل....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
کشور تعطیلات:
از بس که در این وطن بود تعطیلات
راکد شده کار و کوشش و تحصیلات
با اینهمه هر امور ما طی گردد
در حیرتم از معجزه ی تشکیلات

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.