انسان در میان جبر و اختیار.

مقدمه

با نام خدا که یادش آرام بخش دلهاست در این جا به موضوع جبر و اختیار که از قدیم الایام نقل مجلس فلاسفه بوده ؛ پرداخته شده  و در این خصوص بصورت مختصر چند بیتی خدمت شما تقدیم می شود

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

آخرین تغییرات:
توسط
انسان در میان جبر و اختیار
ابتدای سخن نام جبار ؛
آورم از محبت نه اجبار
داده او اختیاری گرانقدر
بر بشر بهر انجام هر کار
بهر تشخیص خوب از بدی داد
عقل و دانش به عنوان ابزار
تا که از آن به دنیا شناسیم
خیر و شر ؛ راه و چاه و گل از خار
نفس سرکش ولیکن در این راه
می کند آدمی را گرفتار
با اشارات شیطان گمراه
می رود در پی اش نفس بیمار
جلوه گر می کند او سرابی
پیش چشم بشر رود سرشار
عقل سالم ولی بهر انسان
رو کند دست شیطان مکار
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای که دل از یاد تو گیرد قرار
نام تو هم علت انجام کار
نام تو گویم به زبان ای خدا
تا که شوی بهر بیان رهنما
صحبت من مطلب خیر است و شر
مبحث و موضوع وجود بشر
گشته بشر بین دو عامل دچار
علت جبر و صفت اختیار
وسعت دریا به مثل جبر توست
آنچه در این صحنه چنان صبر توست
عامل دیگر که بود اختیار
ظرف بلورین بود از بهر کار
ماهی قرمز که در این ظرف ماست
آدم بیچاره در این ماجراست
ماهی خود را تو به ظرف بلور
داده ای اش فرصت سعی و حضور
وسعت محدوده ی ما کوچک است
دامنه ی فرصت ما اندک است
تازه همین ظرف و فضا دست توست
بر کف تقدیر و سر شست توست
گرچه تو دادی به بشر اختیار
تا که از این جنبه کند افتخار
لیکن اگر جبر تو باشد هزار
بهر بشر بوده یکی اختیار
من یک خود هم به خدا می دهم
ماهی نفسم به رضا می دهم
می کنم این ماهی کوچک رها
در دل دریای حضور خدا
پس همه ی هستی من دست توست
همت و میلم همه پابست توست
پیش تو چون قطره فنا می شوم
واصل دریای خدا می شوم

پی نوشت

موضوعی که از قدیم الایام نقل مجالس فلاسفه بوده مبحث جبر و اختیار است

اما در آفرینش کائنات آنچه بیش از هر چیز نمود پیدا می کند جبر یا مشیت و مقدر الهی است

خداوند حکیم در خلقت موجودات برای هر موجودی برنامه ای را مقدر و معین ساخته و تخلف از آن مطلقا امکان پذیر نیست

 حرکت ستارگان و سیارات در فضای نامتناهی کهکشانها نمونه ای از این مقدر مقتدرانه ی خداوند قادر و متعال می باشد که ملیاردها سال است که ملیاردها کهکشان از مسیر تعیین شده ای که خالق  هستی مقدر فرموده ذره ای منحرف نشده و نخواهند شد

اما از بین تمام موجودات ، خداوند متعال برای انسان استثنا قائل شده و آدمی را بصورت منحصر به فرد در میان جبر و اختیار خلق نموده  و انسان را در محدوده ای از زمان و مکان آزاد و مختار قرار داده است

اما اختیار برای انسان یعنی آزادی برای  انتخاب کردن خیر

یعنی  آزادی برای دفع نمودن شر 

یعنی انسان می تواند در دوراهی ها و چند راهی هایی که در مسیر زندگی برایش پیش می آید بهترین راه یعنی مسیر خیر را انتخاب کند

حال تصور کنید وقتی آدمی بین دو راهی خیر و شر قرار می گیرد با استفاده از عقل خدادادی که دلیل اختیار انسان است علی القاعده راه خیر را بر می گزیند منتهی عامل دیگری در وجود انسان هست که آدمی را به سمت شر تشویق و ترغیب می کند و آن هوای نفس و یا بعبارتی شیطان است که انسان را وسوسه می کند که به سمت شر رهسپار شود

پس بیاییم در زندگی از این امتیاز بزرگ به بهترین نحو استفاده نموده و بهترین ها را برای خود انتخاب کرده و ارزنده ترین بهره ها را نصیب خود سازیم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اگر برای ابیات و متن فوق اجر و پاداشی باشد آن را به روح پاک فیلسوف جلیل القدر  مرحوم علامه حضرت آیت الله سید محمد حسین طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تقدیم می کنم.

جهت شادی روح آن علامه ی بزرگوار صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد

و عجل فرجهم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.