مقدمه

وقتی که معشوق به عاشق نظر لطف می کند عاشق از خاک به افلاک می رسد

آخرین تغییرات:
توسط
نظر نمودی و قلبم از آن هدایت شد
به دست لطف تو بر من چه ها عنایت شد
تو برده ای من خاکی به اوج استغنا
که بر صعود من آن یک نظر کفایت شد
اگر چه من نه سزاوار آن عطا بودم
ولی مرام کرم بر گدا رعایت شد
بیان آنچه تو دادی نه بر زبان آید
که وصف لطف تو مافوق هر حکایت شد
منی که با پر دل با تو می کنم پرواز
دلم به یک نظرت صاحب درایت شد
یقین که من به دل عاشقان صادق نیست
خطا بود اگر از خود دمی روایت شد
وجود من به تهی می رسد در آن ساعت
که حد تابع عشقم به بی نهایت شد

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.