حب علی.

مقدمه

شرط پذیرفتن ایمان حب حضرت علی علیه السلام است

کسی گر سوی جنات نعیم است

علی (ع ) تنها صراط مستقیم است....

1320

آخرین تغییرات:
توسط
راه اهلبیت علیهم السلام صراط مستقیم است
امشب این شمع فروزان و پس از آن سحر است
ای امید از چه گریزی که زمان در گذر است
از کدامین گذر آیی که بلایت نرسد
راه بی بیم و خطر بین که یکی در نظر است
مرکب عافیت از راه تشیع گذرد
غیر از این بین همه بیراهه و در آن خطر است
چون کسی بر تو دهد از گذری بیم بلا
لااقل دیده گشایی که چه در این خبر است
یا بود آن خبر از روی صداقت که یقین
گر چنین بوده تو را بیم بلا پر ثمر است
چونکه اینگونه بدیدی نروی راه خطا
اگر از کوه خرد ذره ی عقلی به سر است
پس اگر بوده دروغ این خبر از جانب او
چون به دقت نگری پیش قدم ؛ کی ضرر است؟
دیده ی عقل و بصیرت بگشا چون همه جا
عقل سالم همه را وقت خطر چون سپر است
کشتی نوح نبی چونکه بود راه نجات
کن تفکر که مگر بهر تو راهی دگر است؟
گر کنی لج که نیایی به چنین کشتی امن
به هلاکت برسی گرچه پیمبر پدر است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ایمان که بر آدمی بود شرط حیات
بی حب علی نمی شود راه نجات
هر کس که بود بر دل او حب علی
بر آل محمد بفرستد صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.