چه شد افتخارات ایرانیان؟؟!!....

مقدمه

اقوام ایرانی در طول تاریخ شرایط خوب و بد بسیاری را تجربه کرده اند

در دورانی وقتی نسبت "ایرانی" به کسی داده می شد باعث افتخار آن شخص بود مانند دوران پادشاهی نادر و گاهی نسبت "ایرانی" برای ایرانیان موجب تحقیر بوده است مانند اوایل دوران تسخیر ایران توسط اعراب.....

و متاسفانه امروزه بار دیگر ایرانی بودن مایه ی سرافکندگی است

برای کسانی که پای شان را از مرزهای ایران بیرون گذاشته اند ؛ خصوصا کسانی که به اروپا و یا کشورهای عربی سفر کرده اند این واقعیت تلخ  بیشتر قابل ادراک است.
 
آری ! با عرض شرمندگی باید اعتراف کرد که  ایرانی وجهه ی بسیار بدی در دنیا پیدا کرده و این واقعیت ناگوار باعث سرشکستگی هر ایرانی است و متاسفانه هرچه پیش می رویم این خفت و خواری مضاعف می شود

اما این مصیبت عظیم امروزه از کجا نشات گرفته است؟

 بدون شک رفتارهای زشت و صفات رذیله ای که اغلب ایرانیان از اکثریت مسئولین مملکتی گرفته تا اکثریت مردم عوام به آنها آلوده شده اند باعث ایجاد یک چنین خفت و خواری برای ایرانیان شده است

در اینجا ضمن تقدیر از همه ی ایرانیان پاک و درستکاری که گوهر وجود خود را به بهایی ناچیز نفروخته و خود را آلوده ی رذایل اخلاقی و رفتارهای غیر انسانی نکرده اند و در عین حال از این بلای سنگین معذب بوده و در این خزان سرد انسانیت درد و زجر می کشند ؛ با ایشان همنوا می شویم و ضمن اظهار تنفر از همه ی کسانی که با رفتارهای غیر انسانی و خلاف اخلاق شان باعث سرشکستگی ایرانیان در مجامع جهانی شده اند به ایشان اعلام می کنیم که:

در کیش نیاکان ما
سازش با ستم
وطن فروشی
گران فروشی
رانت خواری
کلاه برداری
بی انصافی
بی عدالتی
بی حیایی
اختلاس
احتکار
حسادت
خیانت
تبعیض
نامردی
رشوه
دروغ
غفلت
فریب
تقلب
فساد
طمع
تکبر
ریا
ربا
و... و دیگر مفسده هائی که امروزه در نزد شماست وجود نداشت

ما خود را از  شما جدا می دانیم و از شما و اعمال و رفتار زشت تان تبری می جوییم اگرچه به جبر روزگار با شما در یک منطقه ی جعرافیایی ساکن شده ایم.... 

 ما امروز خواهان ایرانی هستیم که در فضای آن رایحه ای از
مروت کوروش
تعالیم   زردشت
عدالت انوشیروان 
نجابت و فهمیدگی آتوسا
پاکدامنی سیاوش
شجاعت کاوه
همت  نادر
تدبیر امیرکبیر
مدیریت رضاشاه 
و..... به مشام برسد

از علی نمی گوییم که شما را با او هیچ سنخیتی نیست و این مقال دور از شان آن بزرگوار است.
شما فقط نام شیعه  را به خود بسته ؛ و آن را راه ارتزاق خویش قرار داده اید و حال آنکه هیچ یک از اعمال و رفتارتان بویی از علی نمی دهد
شما آبروی اسلام را هم برده اید

 از شما متنفریم!
 آری از شما بیزاریم 
 زیرا در میان شما فقط
 وحشی  گری  چنگیز خان
بی کفایتی شاه سلطان حسین 
قصاوت آقامحمدخان قاجار
عیاشی ناصر الدین شاه
خیانت وثوق الدوله 
و... را می بینیم

از خدا می خواهیم که ما را از شما و شما را از ایران ما جدا فرماید

ان شاءالله 

آخرین تغییرات:
توسط
اسیری در ایران
ایران در این زمانه پر از نکبت و بلاست
بر تشنگان عشق و صفا ورطه ی فناست
زنجیر ظلم و بوی مفاسد کشد مرا
ماندن در این فضای تعفن یقین خطاست
کو یک نفر که راه نجاتی نشان دهد
بر این اسیر خسته که زندانی جفاست
کو منفذی که بلبل جانم نفس کشد
در این قفس که پنجره اش کوه غصه هاست
ای اکثریتی که مکرر جفا کنید
پندار و کار و صحبت تان زشت و نارواست
بازارتان بنا شده بر پایه ی دروغ
مبنای سود حاصل تان درصد رباست
با حقه بازی و کلک و حیله و فریب
اسباب عیش و لذت تان ظاهرا به پاست
در این جهان به جعل و تقلب سرآمدید
دنیا به حیرت از هنر و معجز ریاست
شیطان به پیش پای شما سجده می کند
چون او به شان و مرتبه شاگردی از شماست
ششم مهر ماه 1397

پی نوشت

چیزی که انسان را به شدت عذاب می دهد این است که در جامعه ی ما اکثر مردم فقط اهل شعار اند و عموما بر خلاف آنچه می گویند رفتار می کنند

از طرفی آنهایی که ادعای شیعه ی علی بودن دارند هیچ رنگ و بویی از علی در  وجود و زندگی شان نیست و از طرف دیگر آنهایی که از انسانیت و زردشت و کوروش و.... دم می زنند نیز همین طور.....

به ندرت می توان انسان صادقی در جامعه ی امروز ایران پیدا کرد....

و این انسان را از زندگی در چنین فضایی بیزار می کند....

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.