ابیاتی در تمجید از مقام پدر

مقدمه

ضمن تبریک روز پدر خدمت همه ی پدران عزیز خصوصا پدر بزرگوارم ؛ اگرچه زبان از بیان شان و مقام پدر عاجزاست اما هر چند مختصر و ناقص در حد بضاعتم چند بیتی در قالب دو غزل در این خصوص خدمت پدر عزیزم تقدیم می کنم

.

.

.

سروده شده در سال 1370
آخرین تغییرات:
توسط
ای پدر ! تاج سر و یار و مددکار منی
با دعایت سبب گرمی بازار منی
گرچه هر جا سخن از مادر و از خصلت اوست
بنده گویم که تو هم همدم و غمخوار منی
هر زمانی که به تن درد و مرض چیره شود
مرهم درد و شفای تن بیمار منی
از چنان کار و تلاشی که نمودی شب و روز
موجب گرمی دست و دل هشیار منی
آرزویم همه این بوده که جبران سازم
اینکه چون شمع فروزان به شب تار منی
هر زمان با عمل صدق و بیانات بلیغ
رهنمای عمل و گفته و پندار منی
افتخارم به تو باشد که منم پور مفید
چون به نیکی پدر مومن و دیندار منی
با تو باشد به جهان خرم و سرزنده امید
تو طراوت زن جان و دل و رخسار منی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در شب تیره مرا اختر تابان پدر است
روشنی بخش دل و منبع ایمان پدر است
در خزان غم و اندوه و بلا از سر مهر
بهر فرزند خزان دیده بهاران پدر است
در شب سرد زمستان که اتاقم شده گرم
گرمی خانه ام از شمع فروزان پدر است
آنکه بر گونه ی طفلش بزند بوسه ی عشق
هدیه و رحمت شایسته ی یزدان پدر است
گر ملالی برسد بر تن فرزند عزیز
بهر درمان همه جا مرد شتابان پدر است
خانه بی صوت پدر شاد و مفرح نشود
به یقین در دو جهان مرغ خوش الحان پدر است
در جوانی به یقین خبره ترین یار و رفیق
یاور و حامی و استاد و نگهبان پدر است
اسوه ی مهر و محبت به جهان مادر و بس
بعد از او عاطفه از مهر درخشان پدر است
گل عزیز است و عزیزان پدر دخت و پسر
گلشن مهر امید ازگل احسان پدر است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.