بهره كشی از زن با شعار: زن زندگی آزادی **

مقدمه

.
.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
.
جذابیت های زن شامل دو بخش است
اول زیبایی ظاهری
دوم زیبایی باطنی
و زیبایی های ظاهری زن شامل دو قسمت است
اول جمال صورت
دوم زیبایی اندام
که البته معمولا این دو همیشگی نیستند و به مرور زمان این زیبایی ها جای شان را با چین و چروک و خمیدگی عوض می کنند   
و اما زیبایی باطنی زن که شامل شاخه های متعددی مانند: 
پاکی و عفت و نجابت و شرافت و صداقت و سخاوت و قناعت و وفاداری و... می باشد
که البته  معمولا این خصائص فطری و ابدی بوده و هر چه زن به کمال انسانی نزدیک تر می شود این خصائص نیز کامل تر و زیباتر جلوه می کنند....
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
ای مرد عزیز و با درایت
اندیشه نما در این روایت:
زن مظهر و اسوه ي جمال است
یک جلوه ی روی ذوالجلال است
یک آیت رحمت خداوند
گردیده زنی برای پیوند
پس بر زن خود چنین نظر کن
از رنجش خاطرش حذر کن
دائم زن خود نما نوازش
تا با تو شود به راه سازش
زن چشمه ی عشق و مهر و نور است
از ظلمت و تیرگی به دور است
لطفا ادامه ی این شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
و اما:
بهره كشی از زنان در غرب
( به نام آزادی )
آزادي زن فقط شعار است
در فكر پليدشان دلار است......
♻♻♻ ♻ ♻
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن مرد لعین که زن فراوان خواهد
زن را دم دست و لخت و عریان خواهد
سر می دهد او شعار آزادی زن
چون بهره ی جنسی از زن ارزان خواهد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
♻♻♻ ♻ ♻
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
.
آن عده که حاکم فرنگ اند
با شرم و حیا به حال جنگ اند
هر حيله و حقه اي نمايند
تا خیل زنان به صحنه آیند
ارباب ستم به شور و لبخند
زن را به جهان نموده در بند
اما نه به بند چادر خويش
خواهد به طناب آخور خويش
خواهد كه متاع خود فروشد
تا خلق خدا چنین بِدُوشَد
پس هي بنموده داد و فریاد
خواهد به جهان زنان آزاد
آزادي و عيش زن بخواهد
از هستي او بدن بخواهد
الگو کند او برای زن مُد
زن را بنموده بنده ی خود
زن در نظرش متاع دنیاست
ابزار فروش خوب کالاست
خواهد به رسانه بهر تبليغ
از زن بخری وسايل و تيغ
اي زن به خدا به فكر ايشان
خيري نبُوَد براي انسان
آزادي زن فقط شعار است
در فكر پليدشان دلار است
آزادي زن بهانه باشد
در دام پرنده دانه باشد
با اين كه مقام زن ستودند
منظور نظر زنان نبودند
مقصود و هدف، تجارتي بود
تا زن بدهد به جيب شان سود
شد ارزش زن به كارِ ارزان
با خرج و خريدن فراوان
در طرح نوينِ برده داري
زن هر طرفي دهد سواري
اين بهره كشي عجب مدرن است
بر مبتكرش چرا زني دست؟
از اين دغلان پست الدنگ
ويرانه شود بناي فرهنگ
گرديده بناي خانه نابود
كانون صفا بُوَد پُر از دود
از شوهر خود زنان طلبكار
مَرد از زن خود بگشته بيزار
قرباني واقعي در اين جنگ
فرزند و زن است و مَرد الدنگ
آمارِ طلاق زن زياد است
گُل واژه ي آبرو به باد است
اي مرگ و فنا و خفّت و ننگ
بر جامعه ي بدون فرهنگ
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عاقبت زنان خود باخته
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بنگر به زني كه بند مُد شد
بيچاره خودش به دست خود شد
بگذر كه قيامت است و آتش
بِنْگر به جهان همين حياتش
اين زن دو سه ساله در جواني
خوش بوده به صحنه يا نهاني
اما به زمان پیری زن
کو همدم و روزگار روشن؟
بعد از گذر بهار زن ها
در دوره ي زشتي بدن ها
بيچاره زنان چه بي بهايند
در گوشه ي پيره زن سرايند
آنجا نبود وفای شوهر
يا بچّه و خواهر و برادر
آنان که به فکر دخترانند
غمخوار زنان دیگرانند
پس از چه سبب به وقت پیری
هنگام غم و شب فقیری
دلواپس پیره زن نباشند؟
یاری گر آن بدن نباشند؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در پيري جان گداز « سوسن »(۱)
بلبل نكشيده ناز « سوسن »
از باد خزان بگشته پرپر
آن گل كه شكُفته شد جلوتر
آن دوره كه خوشگل و جوان بود
محبوب و عزيز اين و آن بود
دیدی تو به هر رسانه از وی
آرايش و رقص و تنبک و نی
بيچاره همین که پيره زن شد
بیمار و ضعیف و خسته تن شد،
ديگر به نمايشش نگيرند
از خاطر عشوه اش نميرند
هرگز نشود دگر نمايان
حتي سر كوچه یا خيابان
ارزش به بشر مگر به جسم است؟
يا خاطر اين امور و قسم است؟
تا اين که زنی که می شود پير
گردیده اثاثِ دست و پاگير؟
روح بشري عزيز و اعلاست
آن مثل نگين به تاج دنياست
آن پيري و كودكي ندارد
تا پيش و عقب كسي گذارد
انسان همه دوره ها شريف است
گر چاق و قوي، و يا ضعيف است
آيا به جهان ما كسي نيست؟
صاحب نظر مقدسي نيست؟
تا پيره زني كه پير و زشت است،
اين گونه اسير سرنوشت است،
او را زن محترم بخواند،
يا حداقل بشر بداند؟
آسايش پيره زن بخواهد
از درد دلش كمي بكاهد؟
من در عجبم از اين خلايق
از باد خزان و اين شقايق
وقتي كه طراوت بدن نيست
آيا دگر اين خميده زن نيست؟!
اي زن به خدا سرت كُلاه است
دنيا و قيامتت تباه است
بي قيديِ خود بیا رها كن
از بهر خدا كمی حيا كن
اي زن تو يقين جوان نماني
دائم گُل اين جهان نماني
گيرم همه عمر خود تويي خوش
ماني به اَبَد همين پسركُش
فردا چه کنی تو در قیامت
چون زندگی ات شود روایت
اين عصر و زمان جاهلي نيست
امروزِ تو وقت كاهلي نيست
بايد بروي به قدر همت
بر قُله به جاده ی حقیقت
تفريح و نشاط و بازي و گَشت
در باغ و به كوه و كوچه و دشت
يك حد معيّنش صحيح است
از حد گذرد يقين قبيح است
انسان به جهان نظیر کودک
دارد به زمانه وقت اندک
تا عمر عزیز خود نبازد
آینده ی روشنی بسازد
پس بچه اگر ففط به بازی است
کی شاهد فخر و سرفرازی است؟
با اين كه در اين زمانه شاد است
آينده ي او ولي به باد است
انسان به جهان هر آنچه كارد
در محشر از آن شکفته دارد
هر شادي و لذت حرامي
شيطان بنهاده مثل دامي
اي زن نكند تو هم شوي خام
پايت بنهي درون اين دام
خِيري نُبوَد به عيش و لذت
گر در پی آن رسد عقوبت
اين حرف «اميرِ مؤمنين» است
آن كس كه چراغ و راه دين است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
حضرت امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسین (ع) فرمود:
پسر جانم! هر درد و سختی که به دنبالش بهشت باشد خیر است و هر خوشی و لذتی که پایانش جهنم باشد خیری در آن نیست .
تحف العقول صفحۀ 215
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(۱) سوسن خواننده ی قدیمی که سال ۱۳۸۳ به هنگام پیری پس از مدتها تحمل درد و بیماری در آمریکا در غربت و تنهایی جان به جان آفرین تسلیم کرد....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
حجاب ای خواهرم حکم الهی است
که چادر دختران را تاج شاهی است
حجابت را اگر شیطان رباید
بدان این فتنه آغاز تباهی است.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
❤❤❤❤❤
زن بوده عجب نزد عرب ها منفور
آنگونه که زنده گشته دختر در گور
یک معجزه از رسول خاتم این بود
این رسم و ستم نموده از مردم دور
❤❤❤❤❤
در صورت تمایل در ارتباط با مقام و مرتبه ی زن ابیاتی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
جالب است بدانید در زبان فارسی "جدایی جنسی" وجود ندارد...؛
مثلا ضمیر سوم شخص "او" شامل زن و مرد میشود.
بر خلاف زبان‌های لاتین و عربی...
در زبان فارسی، اگر جایی تاکید بر جنسیت باشد، اولویت با زنان است.
بر خلاف زبانهای لاتین و اروپایی...
ما میگوییم:
زن و شوهر
بجای:
husband and wife
ما میگوییم:
خواهر و برادر
بجای:
brother and sister
ما میگوییم:
زن و مرد
بجای:
men an women
حتی ما میگوییم:
زن و شوهر،
یعنی مرد در ارتباط با همسر هویت "شوهر" پیدا می‌کند. ولی هویت "زن" دست نمیخورد.
بجای اینکه بگوییم:
man and wife
ما نمیگوئیم: mankind،
می گوئیم: بشریت...
ما هرگز در تاریخ و ادبیات مان به جنسیت اهمیت نداده‌ایم.
اگر جایی لازم شده، زنان را در اولویت قرار داده‌ایم.
حتی در زبان فارسی، "زن" یک واژه و مفهوم مستقل هست.
نه مثل wo/man (زائده‌ای کنار مرد).
و اگر بدون تعصب و غرور ملی نیک بنگریم، در اکثر اقوام ایرانی، زن و مرد دوشادوش هم کار میکنند و نسبت به دیگری برتری ندارند...
در شاهنامه حکیم فردوسی نیز در بسیاری از ابیات استاد طوس، زنان را اکرام و تمجید کرده است و شاید به همین دلیل است که ما وطن را مادر(زن) و نام دخترانمان را (ایران) میگذاریم...
.
.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکر الحسینی

باسلام
خیلی زیبا بود شما واقعیت را بنظم درآوردیدوزحمت کشیدید کاش میخوانندوازاین در واقع نصیحت پند میگرفتند من بسهم خود از شما تشکر میکنم در امور دنیا وآخرت موفق باشسید انشالله

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما جناب چاکرالحسینی عزیز

ممنونم از لطف حضرتعالی و ابراز محبت تان

سلامت و موفق و سرافراز باشید ان شاءالله

نظر توسط س

تو اسلام هم زن رو کالا و ابزار جنسی میدونن و همیشه لهش کردن. اگر این جور نبود حقوقش برابر با مرد میشد. از همه لحاظ حق و حقوق زن رو ازش گرفتن. همینکه تو قران گفته شده زن شوهر دار غنیمت جنگی هستش مشخثه که زن رو ابزار و کالا در نظر گرفتن

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما هموطن عزیز و بزرگوار

اولا شما تحقیق کنید و ببینید قبل از ظهور اسلام زن دارای چه جایگاهی بوده و بعد مقایسه کنید با شان و مقامی که اسلام به زن داده است

شما بفرمائید
اسلام کجا حقوق زن را نصف مرد محسوب کرده است؟

نظر توسط

برای اینکه بدانید که اسلام چه خدمت بزرگی به زنان کرده فقط یک لحظه تصور کنید در جامعه ای که دختر را زنده به گور می کردند بعداز ظهور اسلام پیامبر اکرم چه احترامی برای دخترش حضرت زهرا قائل بوده است

زن بوده عجب نزد عرب ها منفور
آنگونه که زنده گشته دختر در گور

یک معجزه از رسول خاتم این بود
این رسم و ستم نموده از مردم دور

نظر توسط چوپان خودش گرگ است!

کم مونده روزی که نتوانید پشت اسلام قایم شوید و اون روز ماییم که مادرتان را به عزا مینشانیم مادر جنده ها

نظر توسط Mofidifar Admin

مفیدی فر:
سلام نه علیکم

واقعا متاسفم برای ملتی که درک و شعور و ادب و معرفت شان چنین پایین است و ادعای فضل و فهم داشته و انتظار دارند به پیشرفت و آزادی و تعالی برسند

تا سطح فرهنگ جامعه در این حد است که مردم خیلی راحت به یکدیگر فهش و ناسزا می دهند هیچ امیدی به بهبود وضعیت جامعه نیست

و خلاصه کلام اینکه

به نسبت حاکمان را با خلایق
مثل باشد خلایق هر چه لایق.....

نظر توسط

نمیشه روی اینکه مریم یه ریاضی دان برجسته بوده سرپوش گذاشت و با این حرفها تقدس خدمتی رو که به علم کرد زیر سوال برد.

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما

بله دقیقا درست می فرمائید

هر دو مریم به خاطر رتبه ی علمی شان قابل تقدیر هستند و منصفانه نیست که یکی از مریم ها را به خاطر اینکه محجبه است تقدیر نکنیم.....

نظر توسط

هر دو مریم به لحاظ جایگاه علمی که کسب کردند، قابل احترامند ولی وقتی رسانه های خارجی مریم میرزاخانی را بولد و مریم کوچکی نژاد را بایکوت میکنند به این نتیجه میرسیم که برای آنها نخبگی زن مهم نیست ،آنچه که برایشان مهم است بی حجابی زن است وگرنه مریم کوچکی نژاد هم استاد دانشگاه نورت وسترن آمریکا ودانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف جزو ۴۰ دانشمند برتر زیر ۴۰ ساله دنیا است ولی کسی او را نمیشناسد چون این خانم حجاب دارد و غرب نمیخواهد زن محجبه را موفق نشان بدهد.،.

نظر توسط داود محمودی از اراک

سلام دوست من تحلیل شما پیرامون مقام زن و حجاب خیلی جالب و مفید بود - ارتقاء با همزه است نه با عین
پس ارتقاع اشتباها تایپ شده
سپاسگزارم برادر بزرگوار
داود محمودی از اراک