انسان در این جهان پهناور ؛ هدفمند و صاحب اختیار است ¡ **

مقدمه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
دارد بشر به روی زمین اختیار خویش
تا درچه طی کند گذر روزگار خویش
دنیا بزرگ و ما به زمین دل سپرده ایم
صد کهکشان رها و بشر در دیار خویش
انسان به جنگ ظلم و فساد از برای خاک
بیچاره دیده قطعه زمین افتخار خویش
اما مقام مرتبه در معرفت بود
بر آنچه دیده آینه ی دل کنار خویش
بیند کسی مقام خودش را که روی صدق
برچیده روی آینه را از غبار خویش
دنیا عظیم و هر چه در آن از بزرگ و ریز
تابع بود به گفته ی قانون‌گزار خویش
از کهکشان گرفته ببین کار آن دقیق
تا یک الکترون که بود در مدار خویش
از نظم خود نکرده جهان لحظه ای عدول
غافل نبوده ناظم هستی به کار خویش
نیکو بود که آل بشر هم شود امین
تا بی سبب فنا نکند اعتبار خویش
روشن بود مسیر حقیقت یقین امید
تا در کجا کنی سپری نوبهار خویش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام آنکه پرستش حریم شوکت اوست
سپاس و شکر و ستایش سزای رحمت اوست
تو ای دلی که بجویی نشان و علم خدا
تمام آنچه که بینی گواه و آیت اوست
به کهکشان و اتم ها نظر نما و ببین
که ذره ذره ی هستی دلیل قدرت اوست
ببین تمام جهان را به نظم و عدل و حساب
که سال و ماه و کواکب نشان دقت اوست
چه عضوی از تن انسان وجود بی هدف است؟
که هر یکش پی کاری به امر و حکمت اوست
بشر ! تو هم به دو روزی موظفی به جهان
که عمده کار تو اینجا همیشه طاعت اوست
در صورت تمایل ابیات بیشتری در این زمینه را می توانید در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

مقایسه ی ارزش دنیا

 در مقابل ارتکاب ظلم و گناه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
رو کرده علی(ع) به جمله ای راز نهان
از ارزش دنیا که بشر بوده در آن
فرموده اگر تمام دنیا بدهند
بر من ، نکنم ستم به موری به جهان
در صورت تمایل اشعار در ارتباط با جهان بینی و مسائل اعتقادی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اگر به اجزای تشکیل دهنده ی یک ساختمان نظر کنید خواهید دید که همه ی این اجزا برای هدف و منظور خاصی ساخته شده و در ساختمان به کار رفته اند
در و پنجره ؛  آجر ؛ کاشی و سرامیک و خلاصه همه ی این اجزا  در ساختمان نقشی به عهده دارند
همچنین تمام این اجزا ؛ سازنده ای دارند و هیچکدام خود بخود بوجود نیامده اند این موضوع چنان بدیهی است که حتی یک بچه ی هفت هشت ساله هم متوجه ان میشود
حال با نگاهی وسیعتر به جهان هستی آیا می توان ملیاردها کهکشان که هر کدام دارای ملیاردها ستاره و سیاره چون خورشید و زمین هستند را بدون خالق تصور کرد؟
اگر یک خودکار و یا یک دستگاه تلویزیون نمی تواند بدون سازنده باشد باالطبع  آسمانها و زمین با آن عظمت و نظم عجیب نیز نمی توانند بدون خالق باشند و قطعا سازنده ای دارند و ما او را خداوند می نامیم....

بنابر این در مورد ذات خداوندی هیچ شکی نیست

حال اگر به اعضای تشکیل دهنده ی بدن خود نگاه کنیم در می یابیم که هر یک از این اعضا وظیفه ای در بدن ما دارند
گوش برای شنیدن
چشم برای دیدن
معده برای گوارش غذا
قلب برای پمپاژ خون به همه ی اعضا و جوارح بدن
و خلاصه هیچکدام از اعضای بدن ما بدون هدف و خاصیت نیستند با این وجود آیا می توان پذیرفت که تک تک اعضای بدن انسان برای هدف و منظوری در بدن قرار گرفته اند اما انسان بدون هدف بوجود آمده باشد؟
وقتی آجر و در و پنجره و...  هر یک برای منظوری در ساختمان بکار رفته اند آیا می شود ادعا کرد که کل ساختمان بدون هدف و منظور ساخته شده است؟
لذا بطور قطع و یقین  خلقت انسان نیز بدون منظور و هدف نیست و خالق انسان  برای خلقت او هدفی داشته و انسان بدون هدف به دنیا نیامده است....

و اما این هدف چیست؟

حال باید دو سوال اساسی مطرح شود:
اولا هدف از خلقت انسان چه بوده است؟
ثانیا چه کسی باید هدف از خلقت و وظیفه ی انسان را مشخص نماید؟
فرض کنید شخصی رباتی را می سازد
آیا این سازنده بدون هدف ربات را ساخته است؟
آیا وظیفه ی این ربات را سازنده مشخص می کند و یا خود ربات؟
پاسخ مشخص است
در مورد خلقت انسان نیز یک چنین نگرشی منطقی است

خداوند در قرآن کریم سوره ذاریات آیه ی 56 می فرماید:

و جن و انس را نيافريدم مگر براى آنكه مرا عبادت كنند. 

و عبادت یعنی بندگی کردن

فرمانبرداری نمودن از اوامر خالق

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر دم تلفن کند صدایی ، چه کنی؟
در پاسخ یار دلربایی ، چه کنی؟ .
وقتی که ندای حق فرا خوانده تو را 
با صوت اذان کبریایی ، چه کنی؟
در صورت تمایل حکایتی در مورد نماز و جایگاه آن در بین ما مسلمان نماها را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ابعاد وجود آدمی بر دو بناست
اول بدن است و دومی روح شماست
اول بشری در صف حیوان و گیاه
دوم متفکری که دنبال خداست
در صورت تمایل اشعار در ارتباط با موضوع جهان بینی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر هستی چنان دریای آب است
بشر را میل دنیا چون سراب است
اگر بر کشتی عقبی نشینی
بفهمی کل دنیا چون حباب است
در صورت تمایل اشعار کوتاه با موضوع اعتقادی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط رهرا رحیمی

خیلی خیلی قشنگ بود
طبع تان بسیار شیوا و قلم تان گویا و رساست
آفرین

نظر توسط محمد چاکرالحسینی

باسلام
از ان جا که علاقه زیادی به خواندن شعر دارم خسته میشوم ولی سیر نمیشوم،،
از زحمات شما قدر دانم،،