شعر پوشک؛ هدیه ای ناقابل به مسئولین

مقدمه

فرهیختگان گرامی!

سلام

لطفا بی ادبی بنده را ببخشید

ظاهرا مسئولین جمهوری اسلامی  ؛ کشور ایران را با مستراح اشتباه گرفته اند 

آیا  این سرزمین صاحب نداشت تا به مسئولین مملکت پوشک بپوشاند قبل از آنکه کشور را اینچنین غرق در نکبت و کثافت کنند؟....

به مردم عزیز ایران توصیه می کنم پس از انتخاب مسئولین برای تصدی هر پستی ؛  لطفا قبل از سپردن مسند  پوشک زدن به مسئولین را فراموش نکنید.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
پوشک ؛ هدیه ای برای مسئولین
مالکی آیا ندارد این وطن
تا که بیرون آورد ملک از لجن؟
کشور ایران ندارد مادری؟
دایه ای ؛ همسایه ای یا خواهری؟
تا مدیران را نظیر کودکی
بیند و بندد بر ایشان پوشکی ؟
پوشکی را هم ببندد بر رئیس
تا که هر یک می شود چون بچه خیس؛
سطح میهن را نسازند اینچنین
غرق « گاف » و « واو » و « ها » ؛ این خائنین
کی مجوز می دهد دیوانه ای
تر نماید بچه ؛ فرش خانه ای؟
پس چرا خلقی در ایران مانده خواب
تا شود کشور غریق منجلاب؟
پول پوشک را اگر خیریه ها
می دهند از جیب خلق بینوا ؛
بنده پوشک بستن اهل عقول
می کنم از جان و دل اینجا قبول
اشتباهی دیده گویا هر جناح
این وطن را با محیط مستراح
هر کسی آمد خرابش کرده است
جای فعل ناصوابش کرده است
آن یکی در روز روشن در محل
راحت و بی درد سر دزدد دکل
دیگری دزدیده چندین تن طلا
پیش چشم تیز و پاک کدخدا
کشور ما پر بود از عمروعاص
کی شود ایران از این دزدان خلاص؟
بی خردها هر یکی بر مسندی
می کند در سهم خود اینجا بدی
عقل ایشان رود کارون کرده شور
این طرف هم زنده رودی را به گور
حاصل اینها تورم بوده است
بارشان بر دوش مردم بوده است
اقتصاد مملکت باشد فلج
راه فرهنگ و تمدن گشته کج
رفته اند ایشان از این راه نقاق
تا شود ترویج فحشا با طلاق
گشته رایج درد فقر و اعتیاد
پس ببینی مرگ دین و اعتقاد
مردمان از دین فراری گشته اند
خسته از دین شعاری گشته اند
این ریاکاران بی اصل و نسب
گشته اند این دین گریزی را سبب
چونکه در هر دوره مسئولان ناب
می شوند از بین مردم انتخاب ؛
پس تباهی عاملانش مردمند
این جماعت از نژاد کژدمند
می زنند این مردم بی جنبه نیش
هم به خود هم بر دل یاران خویش
سروده ی 21 شهریور 1397
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نسبت حاکمان را با خلایق
مثل باشد خلایق هرچه لایق......
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.

پی نوشت

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
‌ بنده از هر دولتی در هر زمان متشکرم
جای هر مرد و زن و پیر و جوان متشکرم
گر چه ملت قدر این دولت نمی داند ، ولی
من به جای مردم نامهربان متشکرم
هر چه می گردد گران اینجا فروشش بهتر است
ای که سازی مرغ و بنزین را گران متشکرم
جای روحانی بود در مسجد و منبر ، ولی
گر برد طیاره را تا آسمان متشکرم
این هواپیما کند قطعا سقوطی در بهشت
ای که ما را می رسانی تا جنان متشکرم
در صورت تمایل شما می توانید چند شعر تلخ و شیرین  با موضوع طنز سیاسی اجتماعی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.