اشعار مرتبط با کشور عزیزمان ایران

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن مملکتی که قله ی ایمان است
سرتاسر آن قلمرو شیران است،
آنجا که به عشقش دل ما سوزان است
تنها وطن عزیز ما ایران است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با عرض سلام و ادب و احترام

در این صفحه تعدادی از اشعار  بنده که در آنها از ایران  سخن به میان آمده است خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید. 

اما پیش از هر چیز اجازه می خواهم با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب کشور عزیزمان ایران وضعیت کنونی خود را دریابیم

 مقایسه ی ایران امروز با عصر قاجار: 

طبق برآوردی که بنده از مردم ایران در طول تاریخ بعمل آورده ام جامعه ی ایرانی همواره شامل سه قسمت بوده است 

قسمت اول مردمی پاک و نجیب ؛ فعال و با وجدان و نمونه هایی از انسانهای فرهیخته که فرضا پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل داده اند که ان شاءالله امروزه شما هم جزء این اقلیت نیک و پاک سرشت هستید

قسمت دوم انسانهای دغل  و حقه باز و بی رحم و بی وجدان و..... که فرضا این گروه نیز پنج درصد از جمعیت ایران را به خود اختصاص داده اند

و قسمت سوم اکثریت عوام مردم ایران که همواره تابع حاکمان بوده و همرنگ و همسو با ایشان شده اند

 
هرگاه دسته ی اول حکومت را به دست داشته اند کشور و جامعه ی ایرانی پویا و فعال بوده و راه پیشرفت و ترقی و کمال انسانی را طی نموده است و هنگامی که دسته ی دوم بر مسند قدرت تکیه زده اند جامعه ی ایرانی به قهقرا رفته و در فقر و فلاکت و نکبت و بی عدالتی فرو رفته است

برای نمونه ببینید موقعیت ایران را در دوران پادشاهی نادرشاه افشار و مقایسه کنید با چند سال قبل از آن یعنی  دوره ی حکومت شاه سلطان حسین 

و یا مقایسه بفرمایید  سازندگی و پویایی دوره ی رضاشاه پهلوی را با دوره ی ناصرالدین شاه قاجار

بسیار جای تاسف و مایه ی شرمندگی است که اجداد ما پنجاه سال حکومت سراسر رو به افول ناصرالدین شاه را تحمل کرده  و یا پادشاهی پسر بچه ای چون احمد شاه را می پذیرفته اند

 
پس لعنت خدا بر چنین ملت و چنان حاکمانی باد

و البته حال و روز امروز ما نیز بهتر از دوران قاجار نیست و لذا قطعا آیندگان بر نسل ما نیز لعنت خواهند فرستاد که سرنوشت ایران و ایرانی  را به دستان افراد بی لیاقتی چون احمدی نژاد و روحانی سپرده ایم....

ایران