توصیه ای چند به فرزند (قسمت سوم انتخاب راه زندگی)

مقدمه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
این زمان با نام و یاد کردگار
پند و اندرزی نویسم یادگار
بلکه فرزندان حق پیمای من
بهره گیرند از نصیحت های من
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه ی فرزندان دلبند ایران زمین مجموعه ابیاتی با عنوان پند و اندرز خدمت شما تقدیم می کنم

این قسمت:

توصیه به انتخاب راه درست زندگی

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در این صفحه ابیاتی چند که بعنوان پند و نصیحت به فرزندانم و سفارش به اینکه باید با انتخاب راه درست زندگی و رعایت آداب ، شان خود را حفط نمود خدمت شما تقدیم می شود 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هم رتبه ی انسان نه به پست و لقب است
هم فخر بشر نه در نژاد و نسب است
در وصف صفات ناب و معیار کمال
دانش سر آدم است و تاجش ادب است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم بین مردم با ادب باش
به هر جا حق پذیر و حق طلب باش
به هر اندازه در دنیا توانی
مسبب بهر خیر و مستحب باش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم هر زمان بحشندگی کن
خدا را با سخاوت بندگی کن
رها کن مد که  میل دیگران است
فقط از خاطر خود  زندگی کن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
همراه و رفیق بی سر و پا نشوید
چون هرزه به هر گذر شکوفا نشوید
یک میوه ی فاسد ، سبدی کرده خراب
با فاسق و آلوده هم آوا نشوید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
ای عزیزم! قدر خود بهتر بدان
سرنوشت عمر خود خوشتر بخوان
اختیار زندگی چون دست توست
سرنوشتت هم یقین پا بست توست
در سقوط از دره با سرعت روی
در سراشیبی چه راحت می دوی
راه بالا آمدن مشکل تر است
سختی اش با درد جان و پیکر است
کی هنر باشد اگر افتی به چاه؟
مفتخر گردی اگر رفتی به ماه
هر کسی بالا رود تحسین شود
هر که افتد در لجن ننگین شود
هر چه در دنیا کنی با اختیار
شخص مسئولش تویی در روزگار
پس حواست را نما همواره جمع
تا نسوزانی خودت را مثل شمع
با ادب باش و سخی در کار خویش
تا سعادت را ببینی یار خویش
زنده بودن از علاماتش حیاست
هم تواضع هم ادب شرط بقاست
چون تکبر از صفات احمق است
هر که گوید من ، به جهل مطلق است
تا قیامت بر حذر باش از دروغ
این پلیدی از دلت گیرد فروغ
این مرض نابود و خوارت می کند
در جهان بی اعتبارت می کند
از خدا خواهم وجودت هر زمان
ماند از جهل و تکبر در امان
همنشین بر آدمی دارد اثر
خوب آن خیر است و بد دارد ضرر
میوه ای فاسد میان میوه ها
می نماید منتشر درد و بلا
آب جاری هم نماید شستشو
هر کثیفی را که می آید به جو
خلق و خوی همنشین هم بر بشر
می نماید تا نود درصد اثر
خوب آن نیکو کند افکار و دین
بد تو را آلوده می سازد یقین
پس تو از آلوده ها دوری نما
نزد پاکان کسب مسروری نما
آدمی با همدمش معنا شود
شخصیت با همنشین گویا شود
هر که را خواهی که بشناسی دقیق
پس نظر کن دور او را از رفیق
گویمت یک نکته با علم و یقین
تا بسنجی خوب و بد در عالمین
هر چه یا هر کس به هر میزان تو را
می کند نزدیک و همسو با خدا
آن یقین خیر است و دارد منفعت
پس بگیرش در برت با مرحمت
هر کسی هم از خدا دورت کند
غافل از تکلیف و دستورت کند
پس یقین دان او تو را نوعی بلاست
بودنش در زندگی پس نارواست
بی تخصص در جهان کاری مکن
زهر جهلت صرف بیماری مکن
چون تو را سر رشته در یک حرفه نیست
پس ورودت این میان از بهر چیست؟
مرد و زن هر یک به کاری خبره اند
جز به کار خود یقین بی بهره اند
گر النگویی وبال گردن است
یا که گردن بند زن باشد به دست،
این ندارد جز تمسخر حاصلی
کی پسندد عقل سالم باطلی؟
هر کسی باید نماید کار خویش
تا نبیند طعنه و آزار و نیش....
چون تو اکنون ترکه ی نرمی به دست
پس به هر شکلی در آیی ، بی شکست
از هم اکنون پاک و صادق باش و راست
پس نرو دنبال نفس ات هر چه خواست
گر به راه مستقیمی رو کنی
خُلق خود را در جهان نیکو کنی،
بیم و ترسی در دلت هرگز مباد
کی بترسد آدم نیکو نهاد؟
گر کنی نیکو تمام کار خویش
مار سمی هم ندارد بر تو نیش
از خودت هرگز مرنجان قلب کس
پس مکن ظلمی به کس حتی مگس
این مگس هم چونکه دارد زندگی
بهر خود او هم نماید بندگی
ای بسا شخصی که با نام بشر
کمتر از مور و مگس دارد ثمر
یک زمان پس می رود این پرده ها
می شود پیدا تمام کرده ها
هر چه می کاری همان خرمن کنی
با خودت کردی اگر با من کنی
دانه ای را چون بکاری بر زمین
خوشه ای بخشد تو را ای نازنین
پس به نیکی از زمین کمتر مباش
دور خود بر خوب و بد نیکی بپاش
هر کسی هم بر تو جایی بد نمود
واگذارش کن به سلطان ودود
هر بدی را با بدی پاسخ مگو
با کرامت کن دنی را شستشو
همچنین دوری کن از رنگ و ریا
هر عمل خالص نما بهر خدا
این زمان هم می توان در غزوه بود
در کنار مصطفی جنگی نمود
آرزویت گر بود ای نور عین
این که عاشورا تو بودی با حسین(ع)
پس شود در نامه ات این آرزو
فعل جنگیدن چنان یاران او
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

در اوایل نوجوانی روزی شخصی به خاطر انجام کار اشتباهی که مرتکب شده بودم به در خانه ی ما آمده بود و شکایت مرا به مادرم می کرد....
مادر پس از رفتن فرد شاکی به بنده گفت:
پسرم کاری که می ترسی کسی در جایی تو را به خاطر آن کار مواخذه کند و تو از این جهت شرمنده شوی انجام نده......
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
جانا ستمی به خویش و بیگانه مکن
غیر از عمل خدا پسندانه مکن
کاری که از آن خوار و سرافکنده شوی
حتی به نهان و خلوت خانه مکن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم هر چه در دنیا نمایی
نداری از عقوباتش رهایی
عمل عکس العمل دارد به اجبار
ولی با اختیاری هر کجایی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
تجمل بر بشر سودی ندارد
ثمر از بهر موجودی ندارد
که دنیا جز پلی بهر هدف نیست
اسیرش قلب خشنودی ندارد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اگر برای ابیات فوق و مطالب مندرج در این صفحه اجر و پاداشی باشد آن را به روح فرزند عزیزم محمدرضا مفیدی فر که در دهم بهمن ۱۳۹۸ در سن ۲۲ سالگی به دیار باقی شتافت تقدیم می کنم

جهت شادی روح آن مرحوم مغفور صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد

و عجل فرجهم

.
در صورت تمایل شعری در سوگ آن عزیز سفر کرده را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید :

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
مجموعه اشعار پند و نصیحت

در سال 1386 که فرزند اولم محمدرضا ده ساله بود شبی تحت یک شرایط خاص از جهاتی استثنائی ترین قطعه شعرم را خطاب به میوه ی دلم سرودم

 آنان که طبع شعر دارند می دانند که دلچسب ترین اشعار یک شاعر آن دسته از اشعاری است که بصورت جوششی سروده شده باشند و جالب اینجاست که در آن شب کذایی بنده حدود 200 بیت پشت سر هم سرودم که تاکنون در سرودن اشعار چنین رکوردی برای بنده تکرار نشده است

به هر حال سروده های آن شب خاطره انگیز از طریق این سایت در مجموعه ای تحت عنوان توصیه ای به فرزند ارائه می شود که البته سروده های آن شب فراموش نشدنی شامل قسمت های اول تا هشتم این مجموعه می باشد که به همراه دو قسمت دیگر که در بیست سالگی پسر اولم سروده ام خدمت شما گرامیان تقدیم می نمایم

شما می توانید بخش های مختلف این مجموعه ی ده قسمتی را با کلیک بر روی تیتر موضوع مورد نظر از لیست اشعار که در ادامه خدمت تان ارائه می شود انتخاب و مطالعه فرمائید

❤❤❤❤❤

1- توصیه به کسب علم و معرفت و اجتناب از غیبت

توصیه به کسب علم و معرفت

❤❤❤❤❤

2- توصیه به مرور تاریخ و گرفتن درس عبرت از گذشتگان

گرفتن درس عبرت از گذشتگان

❤❤❤❤❤

3- توصیه به شناخت و انتخاب راه زندگی

انتخاب راه زندگی

❤❤❤❤❤

4- توصیه ی اکید به پرهیز از سیگار و مواد مخدر

نهی از سیگار و مواد مخدر

❤❤❤❤❤

5- توصیه به توکل بر خدا و کسب روزی حلال و قناعت پیشه بودن

توکل و کسب روزی حلال

❤❤❤❤❤

6- سفارش به خواندن قرآن و توجه به اینکه خداوند شاهد است

خدا شاهد و ناظر ماست

❤❤❤❤❤

7- توصیه به دوری از غفلت و بازی گوشی و در مقابل سعی و تلاش در راه مقصود

پرهیز از غفلت و بازی

❤❤❤❤❤

8- توصیه به شناخت همه ی ادیان و انتخاب بهترین دین

شناخت ادیان و انتخاب بهترین دین و

❤❤❤❤❤

9- سفارشات لازم برای انتخاب همسر و دقت در امر مهم ازدواج

انتخاب همسر و ازدواج

❤❤❤❤❤

10- بیان رمز و راز موفقیت و راه پیشرفت و ترقی

رمز و راز موفقیت

❤❤❤❤❤

همچنین شما می توانید در صورت تمایل برای مطالعه ی دیگر اشعار بنده که جنبه ی پند و اندرز دارند بر روی

نصیحت و پند و اندرز

کلیک نموده و شعر انتخابی تان را مطالعه فرمائید

امیدوارم تجربیات و آموزه هایی را که بنده در زندگی فرا گرفته و به واسطه ی این مجموعه خدمت تان ارائه می شود مورد استفاده ی شما عزیزان قرار گیرد

سلامت و موفق و سرافراز باشید

ان شاءالله

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط جهانیان

با سلام و تشکر
امکانش هست که در وبسایت امکان جستجو هم فعال بشه!
اگه امکانش باشه کاربران خیلی راحتترن.
در هر صورت ممنون
در پاسخ به جهانیان

نظر توسط

سلام بر شما
برای جستجوی هر واژه ای که در تظر دارید کافی است آن کلمه را بعداز

site:mofidifar.com

با یک نشان فاصله قرار دهید و در گوگل سرچ کنید

مثلا برای جستجوی پدر عبارت زیر را در گوگل دنبال کنید

site:mofidifar.com پدر

البته با پیشنهاد شما در آینده با ارائه ی یک جای مخصوص در تمام صفحات سایت این کار را ساده تر خواهیم کرد

موفق و سرافراز باشید ان شاءالله

نظر توسط

در ضمن در بالای تمام صفحات این سایت واژه های

فهرست کلیه اشعار

درج شده که با کلیک بر روی آن لیست تمام اشعار بر اساس تاریخ ثبت در سایت خدمت شما ارائه می گردد

نظر توسط محمد رضا اسدی

سلام علیکم؛ خداوند رحمت کند ایشان را و به شما هم صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید. شعر زیبا و آموزنده است. این بخش از شعر را کپی کردم تا به فرزندم بفرستم. اجرتان با سیدالشهدا
در پاسخ به محمد رضا اسدی

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقای اسدی
ممنونم از اظهار لطف حضرتعالی

خداوند شما و خانواده ی محترم را حفظ فرماید

سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله