توصیه ای چند به فرزند ( قسمت دهم رمز موفقیت )

مقدمه

ارکان موفقیت چهار چیز است
اول شعور و معرفت
دوم امید و توکل به خدا
سوم همت و پشتکار
چهارم نظم و انضباط
اگر ماشین زندگی تان چهار چرخ فوق را داشته باشد قطعا در زندگی انسان موفقی خواهید بود

موفق و سرافراز باشید 

ان شاءالله 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 .

آخرین تغییرات:
توسط
ای عزیزم در تمام زندگی
در مسیر اعتلای بندگی ،
ابتدا باید شناسی راه خویش
تا مگر بیرون روی از چاه خویش
در مسیر رشد انسانی صفت
بوده اول شرط لازم معرفت
با چراغ معرفت ، با نور علم
می رسی بر گنج بی پایان حلم
آدمی را مرتبت از حلم اوست
هر کسی را این صفت از علم اوست
پس به هر علمی که لازم شد بکوش
هر کجایی بهره گیر از عقل و هوش
چون که راهت را شناسی ، با امید
پس توکل کن به یزدان مجید
او که بر هر بنده ای خود یاور است
آن که بر هر کار و امری داور است
چون که آوردی چراغت را به دست
سعی و تحصیلی مداوم لازم است
کی توان بی همت و عزمی قوی
صخره های قله را بالا روی؟
با توکل در کنار علم و عزم
شرط دیگر باشدت ایجاد نظم
انضباط و نظم و دقت کیمیاست
غفلت از این رمز پیروزی خطاست
پس مکن هرگز تو کاری بی حساب
چونکه بی نظمی کند آن را خراب
نعمت نور هدایت بر بشر
بهترین نعمت بود پیش نظر
گر هدایت گشته ای از حق بدان
سجده ی شکری به هر نعمت بخوان
خیر اگر دیدی بدان لطف خداست
هر بدی هم حاصل از کردار ماست
عقل و ایمان چونکه آوردی به دست
مختصر گفتار من هم نافع است
گر نخواهی گوش دل را وا کنی
با هزاران آیه هم حاشا کنی
آنچه لازم بوده ات گفتم چنین
خود بیاموزش نکاتی بیش از این
گر بکوشی در مسیر بندگی
هر زمان لذت بری از زندگی
☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.