نیاز عاشق تنها.

مقدمه

در این شعر از تنهایی عاشق و طلب او از خدا که همانا دیدن جانان است سخن به میان آمده است

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
به امید صبح وصال
منم در این جهان تنهای تنها
منم درمانده ای در بین غمها
نه می آید نگار دلربایم
نه پیغامی فرستد او برایم
خدایا دلبر جانانه ام کو؟
شود آیا ببینم چهره ی او؟
اگر روزی جمالش را ببینم
کنارش ساعتی جایی نشینم ،
تمام عمر خود گویم ثنایت
شوم قربان آن مهر و عطایت
خدایا شام تاریکم سحر کن
به عاشق از کرامت پس نظر کن
که او را یک زمان جایی ببینم
گلی از روی زیبایش بچینم
که جز این حاجتی دیگر ندارم
مبادا در فراقش جان سپارم
خداوندا مکن پس نا امیدم
بیاور طلعت صبح سپیدم....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکرالحسینی

باسلام
در پناه امام زمان
انشالله که بیاید هرچه زودتر

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما

بله ان شاءالله حضرت ظهور کنند که در این صورت فضای جهان با دمیدن خورشید حقیقت روشن گشته و بسیاری از شبهات و ابهامات رفع خواهد شد

به امید آن روز

ان شاءالله
محمد چاکرالحسینی باسلام در پناه امام زمان انشالله که بیاید هرچه زودتر