معنای مطلق خوشبختی.

مقدمه

با تو بودن همه اش زیبائی است.....
آخرین تغییرات:
توسط
خدایا راضی ام از سرنوشتم
که با جانانه ای نیکو سرشتم
ثنا گویم تو را تا روز محشر
که با او از همینک در بهشتم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
چون تو دلدارِ منی دلشادم
از غم و درد و بلا آزادم
با تو هر روز و شَبم پُرنور است
هر چه خواهم به جهان مقدور است
من خوشم با تو به هر ایّامی
با تو هرگز نبود آلامی
در کنارت غمِ فردایم نیست
از خدا جز تو تمنایم نیست
چونکه غرق کرم دلدارم،
به دعا پس چه نیازی دارم؟
با تو در طالع من نقصان نیست
دلخوشی های مرا پایان نیست
با تو هر جای جهان بستان است
آن جهان هم به یقین رضوان است
نه هوس یا غم دنیا دارم
نه طلب یا غمِ عُقـبی دارم
درد و غم با تو ندارد جایی
نار و دوزخ ندهد معنایی
چون تو خورشیدی و در نزدیکی
پس چه معنی بدهد تاریکی؟!
مِثلِ من آدم خوشبختی نیست
با تو در پیش نظر سختی نیست
آنچنان با تو خوشم در دنیا
که ببینم همه عالم زیبا
با تو بودن همه اش زیبائی است
بی تو اما همه جا تنهائی است
پس بمان با من و دلدارم باش
هر زمان روی وفا یارم باش.

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.