ظهور جانان

مقدمه

در اینجا عاشق از جانانه ی زیباروی خویش می خواهد در پرده بماند تا محشر کبرا و فتنه ای عظیم به پا نشود

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
چه کس گفته اینگونه زیبا شوی؟
چنین دلربا بین دلها شوی
کدامین نهادی بدادت جواز
که آیی میان خیابان به ناز؟
نگویی که شهری بریزد به هم
که در کوچه ها می گذاری قدم؟
در این شهر پر عاشق و بی قرار
تو تک هستی و مثل من صدهزار
نترسی که دعوا شود بر سرت؟
پر از خون عاشق شود معبرت؟
که بی شک شود روز محشر به پا
اگر چشم مردم ببیند تو را
نگویی خلایق پس از دیدنت
خصوصا تماشای خندیدنت،
هوس می کنند از جمالت لبی ؟
و یا همنشینی کنارت شبی؟
به فرضی که با من شوی همنشین
به حسرت کنی دیگران را غمین
که دل چون نبیند نخواهد یقین
نگردد کسی خارج از شرع و دین
لذا بهتر این تا که رو بنده ای
زنی تا نبیند تو را بنده ای
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط


پیامبران

پیامبران الاهی گواه خدا آگاه کلام وحی خدایی را میشوند آگاه
آنچه کلام وحی که هر پیامبر دارد در بر گاهی وقتها پیام خدا کلیشه کلامی شده در سر
پیام خدا به هر پیامبر داد پیام به حول قوه خدایی صورت گرفته
حقیقت ادیان صاحب زمان گفته در جهان پیامبران همیشه برای اعدالت آمدند در زمان
دلاور پهلوانی شد در جهانی دلاور قهرمانی بود در زمانی
عمر نوح دنیا نکرد کس ! میدانی ؟ عمر انسان عالم غیبی هست جاودانی ؟
حقوق مرد و زن در نشان حقوق بشر بود رعایت اعدالت جهان
بردلمان داریم عشق خدایی عشقی که وصله نیست جدایی

تمامی کلمات و الفبای سوره پیامبران به رویداهای جهان و نشان نامدران زمان در جهان ارتباط دارد به توسط این سوره به زمان وصل می باشد صاحب زمان
من محمد صاحب زمان و مجری خداوند و پروردگاران جهان هستم و باید آنچکه به من نازل شده به ظهور برسانم این کار توسط شما مسلمانان و بخصوص شیعیان و روحانی های شیعه ایرانزمین باید صورت بگیرد
من فقط مجری هستم باید دینهای کهنه کنار گذشته نشوند در زمان باید قانون جای مذاهب مذاهم را بگیرد ما به عقاید ملت ها باید احترام بگذاریم به هیچ پیامبری توتهین نباید بکنند
من تنها منتخب پروردگاران نیستم 124 هزار پیامبر فرستاده شده تمامی کسانی که انسانهای خاص خداوند و پروردگارانشان هستند نشانه هایی دارند که آن نشانه ها در زمان حیات آنان با تاریخ و شماره هایی که آنان نشان شدند با آیه های قرآن و دیگر کتابهای مقدس به منتخبین خاص خداوند و پروردگارانشان ارتباط دارد
در زمان و مکانی که منتخبین خداوند در جهان زندگی میکنند
من جدبزرگم را پروردگاران جهان برمن در زمانی که تعیین کرده بودند ظاهر نمودند
آن سال ، سال هشتاد و نه بوده که من آخرین فرستاده خداوند را که محمد رسول الله بوده بر من گواه کردند
تا رسالتی را که مکتوب نمودم به ظهور برسانم و اعدالت اجراع شود و آن اعدالت رعایت حقوق مرد و زن در نشان هست و نشان آن اعدالت توسط پروردگارانی که پرورده شدند در جهان به من که صاحب زمان هستم سپرده شده و باید به ظهور برسد
توسط مجریان و اربابان جهان که خداوند و پروردگاران جهان چندین کشور را که اکنون ابرقدرت هستند این مسئولیت را باید به پایان برسانند
ما مخالف نظام حاکم جمهوری اسلامی هستیم بخاطر کشتار و جنایتهای مکرر و پایمال کردن حقوق زن و

نظر توسط

حقوق زن و مرد ایرانی که توسط جمهوری اسلامی در سالهایی که گذارش شده
باید عاملان و عوامل این جنایات فجیه که در نظام حاکم جمهوری اسلامی هستند بعداز کنار گذشتن قدرت از رهبران سیاسی در حکومت آخوندی ملایان در جمهوری نامشروع اسلامی کسانی که در این جنایت و کشتار مرد و زن ایرانی دست داشتند باید مجازات شوند
توسط دخالت قدرهای بزرگ جهان با حضور نظامی نیروهایی که در ارتش هستند این امر باید توسط حضور نظامی ارتش آمریکا صورت بگیرد
چرا باید غربیها دخالت کنند در امور سیاسی ایران زیرا غربیها امام خمینی را وآخوندهای تندروی افراطی را در رژیم نامشروع ایران مسلط کردند در نظام جمهوری اسلامی

بعداز اینکه این اقدامات صورت گرفت و رژیم جمهوری اسلامی نامشروع از قدرت برکنار شد
روحانی هایی که در بیت رهبری و شورای نگهبان هستند آنها اگر دوباره در رفراندوم و همه پرسی رای آوردند میتوانند به مجلس منتصب شوند توسط رای ملت ایران
اما
قانون اساسی کشور ایران باید تعغییر کند و از نو ویرایش شود
توسط ولیعهد سابق ایران شاهزاده رضا پهلوی تصحیح و به مجلس ارائه میشود البته با کمک کسانی که حقوق دان هستند

مجلس شورای ملی ایران باید اعضایش توسط رای مردم ایران تعیین شوند و از همه قشری باید باشند نه فقط از قشر روحانی و شیخ و ملا یا آیتولاه

من تمامی آنچه که قانون خداست و خواسته ملت ایران هست در رسالتی که از طرف خداوند و پروردگاران زمین بر من بعنوان وظیفه مکتوب شده بعنوان یک اصل به مجلس داده میشود بعد از تاسیس مجلس جدید ملی ایران
من از آنچه تکلیف شده برمن خرسند هستم

این حکم الاهی چه من بخوام چه نخوام اتفاق می افتد در زمان انشا الله