آغاز سخن با نام خدا و مدح حضرت علی علیه السلام **

مقدمه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با نام خدا مدح علی می گویم
در باغ جهان به عشق او می رویم
دستان خدا علی بود در هر کار
پس حاجت خود فقط از او می جویم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
شروع سخن به نام خدا و عشق علی
ابتدای سخن یا به کارم
آورم نام پروردگارم
او که با بندگان مهربان است
فضل و احسان او بی کران است
لب گشایم به حمد و ثنایش
هر چه دارم نمایم فدایش
من چه دارم؟ که دنیای من اوست
بنده ام قطره ، دریای من اوست
او عطا کرده بر بنده گنجی
گنج پر بار بی درد و رنجی
گنج من بی نهایت گران است
پر بها تر یقین از جهان است
عشق مولا علی گنج من باد
اعتبارم به هر انجمن باد
مایه ی فخر امروز و فرداست
در دو عالم امیدم به مولاست
می کنم شکر پروردگارم
چونکه از او بود هر چه دارم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط علی مستعد

سلام عالی بود

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما
ممنونم از لطف حضرتعالی

سلامت باشید ان شاءالله
علی مستعد سلام عالی بود

نظر توسط

باسلام
همیشه در فراز عشق مدح گوی مولا
علی باشید، التماس دعا،،،،