پس از حضرت علی(ع) رهبری جهان اسلام به چه کسی سپرده شد؟ **

مقدمه

دلیلی برای حقانیت شیعه:

پس از شهادت حضرت علی علیه السلام مسلمانان چه کسی را بعنوان حاکم پذیرفتند؟

و به راستی چه شد که نیم قرن پس از حضرت رسول اکرم(ص) شخص فاسدی چون یزید به خلافت و جانشینی آن حضرت رسید؟!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
بنده خواهم پاسخی بر این سؤال
از مسلمانان با فضل و کمال
ای مسلمان گو به من بعد از رسول
جای پیغمبر که را داری قبول؟
فرض ما باشد که در عصر نبی
بودی از اصحاب و فردی مذهبی
پس به نیکی یک نفر را برگزین
در حکومت جای خیر المرسلین
فی المثل بر می گزینی اولی
دومی و سومی بعدا علی
گیرم این ترتیب و طرز انتخاب
باشدت بی عیب و از روی صواب
بعد از ایشان گو چه کس وارسته است
بر خلافت لایق و شایسته است
شیعه بعد از مرتضی دارد حسن
پاسخ سنی چه می باشد به من؟؟؟؟
اهل سنت را اطاعت از که بود؟
با چه کس بعد از علی بیعت نمود؟
شد معاویه به سنی ها امام !!!
آنکه جنگی کرده قبل اش با امام !!!!
ای مسلمان گر تو بودی آن زمان
می شدی آیا تو هم با شامیان؟!
می نمودی لشکر حق را رها؟
یار دشمن می شدی روی خطا؟!
می شدی تسلیم مکر عمروعاص؟
می نمودی ترک آن میدان خاص؟!
دشمن مولا امیرالمؤمنین
را بدانستی به جایش جانشین؟ !
بین مردم هر زمان جنگی شود،
حیله و بیداد و نیرنگی شود،
لااقل در یک جناحش باطل است
در میان اهل حق کی مشکل است؟
حق و باطل در جهان دعوا کنند
باطلان هم بین خود بلوا کنند
در جهان اما میان صالحان
جنگ و درگیری نبینی بی گمان
جنگ صفین، جنگ حق و باطل است
جنگ بین عقل کل با جاهل است
با معاویه علی(ع) جنگی نمود
چون معاویه به راه حق نبود
مسلمین! پس از چه رو بعد از علی
دشمنش شد بر مسلمانان ولی؟؟؟!!!!
بعد از او هم ظالمی آمد پدید
سر گروه مفسدان یعنی یزید!!!!!
کی بود او لایق جای رسول؟
با چه حسنی شد بر آن مسند قبول؟
انحرافی اینچنین در امر دین
از کجا آمد به کار مسلمین؟
خشت اول را چه فردی کج نهاد؟
کس بگوید پاسخ این انتقاد......
گو معاویه چرا شد انتخاب
تا کند ارکان دینی را خراب؟.......!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکرالحسینی

باسلام
به خوبی مراحل را با بیان روشن زحمت کشیدید
دست حق نگهدارتان

نظر توسط محمد مهرداد آقاکثیری

جالب بود بسیار بسیار عالی
فیض بردم از نطق جنابعالی

سالها بسر بردم در تنهایی تا دیدم رخ رسولانی
عمر من طلف شد نبردم لذت از این دنیای فانی

خدا حافظ خودای کلام حافظ