ازدواج حضرت امیر المؤمنین(ع) با حضرت ام البنین(س)

مقدمه

شرح مختصری منظوم از ازدواج حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام با حضرت ام البنین سلام الله علیها و ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
ازدواج حضرت امیر المؤمنین(ع) با حضرت ام البنین(س)
پس از زهرا(س) علی(ع) تنهای تنهاست
دلش آماج غم از داغ زهراست
عزیزان یتیم اش بی قرارند
زمانی میشود مادر ندارند
علی را از برادرها عقیل است
که در عِلم نَسَب او خود دلیل است
علی گفت : « ای برادر! بین زنها
کسی را از برایم کن تو پیدا،
که اجدادش شناسی هم دلاور
هم از حق باوری پاکیزه گوهر
تبارش از دلیرانی مقاوم
خودش هم مومنی با فهم و سالم
که زاید او پسرهایی مطهر
همانند نیاکانش دلاور»
عقیل از دختران ام البنین را
مُعرف شد امیرالمؤمنین را
به دختر چونکه آن قاصد خبر بُرد
قرار و تاب از آن روشن نظر بُرد
چه گوید پاسخ پیک ولایت؟
سکوتش می دهد شرح از رضایت
بنازم آن شعور و درک والا
که از عترت شناسد منزلت را
بگفت : « از بنده با زینب بگویید
کنیزی را اگر در خانه جویید،
بیایم بهر خدمت ای عزیزم
که بر گلخانه ی عترت کنیزم
نمایم خدمت آل پیمبر
چنین راضی کنم زهرای اطهر»
قرار وصلتی فرخنده، روزی
مقرر شد به جمع دلفروزی
بیامد بهر حیدر همسری کرد
برای آل عترت مادری کرد
پس از چندی خدا خوشبوتر از یاس
گلی بخشد به او با نام عباس
به زیبایی جمالش خوشتر از ماه
به هیبت جلوه گر عین یدالله
علی پس بر لب و دستان عباس
گذارد بوسه ها با اشک و احساس
مکرر بوسه می زد، گریه می کرد
چه می دید از دو دست آن جوانمرد؟
علی را چون چنین ام البنین دید
چنان حال امیرالمؤمنین دید
بپرسیدش: «علی جان گریه از چیست؟
مگر سالم دو دست بچه ام نیست؟
مگر عیبی بُوَد بر دست عباس
که می گریی چنین با سوز و احساس؟»
بفرمودش که: « نقصی بر پسر نیست
تو را جای غمی از این نظر نیست
که در دستان او آب حیات است
کلید و چاره ساز مشکلات است
شرف می بخشد این دستان جهان را
کند یاری امام شیعیان را
ولی روزی جدا می گردد از تن
به راه دین حق با دست دشمن....»
ابوالفضلی که فخر عالمین است
به دنیا زاده ی ام البنین است
به غیر از وی سه تن فرزند دیگر
بیاورد او بر این دین یار و یاور
یکایک روز عاشورا بماندند
سرود عشق و جانبازی بخواندند
در آنجا یاد حیدر زنده کردند
شریعت را به خون پاینده کردند
نثار مادر و دردانه اولاد
سلامِ اوّلین تا آخرین باد......
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.