مردمی که لیاقت شان یزید بود. **

مقدمه

به راستی چه. شد که  واقعه ی عاشورا  رخ داد و چرا حضرت امام حسین علیه السلام در جنگ با یزید به ظاهر شکست خوردند؟

 اگر حضرت سید الشهدا به حکومت ظاهری جهان اسلام نرسیدند به این خاطر بود که مردم آن زمان واقعا لیاقت شان یزید بود.

و الا

یدالله فوق ایدیهم......

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
مردمی که لیاقت شان یزید بود
حق و باطل جلوه اش در کربلاست
خوب و بد اینجا به حد منتهاست
گر چه روزی لشکر ابلیس پست
دست و پای اهل ایمان را شکست
منتها این ماجرای جانگداز
بر بشر افشا نماید رمز و راز
رمز و رازی در مسیر زندگی
بهر انسانهای اهل بندگی:
آن زمان امت اگر شایسته بود
دست حق آن جا سگان را بسته بود
دست حق هرگز به کاری بسته نیست
بر امامان این گمان شایسته نیست
کوه اگر در صحنه می آمد فرود
نزد شمشیر امامت پنبه بود
منتها چون خلق بیعار و پلید
لایقش باشد که باشد با یزید
ماجرای کربلا آنگونه شد
سکه ی انسانیت وارونه شد
پس همان اختر که آمد بر زمین
بار دیگر شد بر آن عرش برین
چون که خورشیدی خدا آورده است
بر بشر لطف بزرگی کرده است
بی گمان شایسته باشد مردمان
ناز جانان را کشند از عمق جان
منتها آن قوم پست بد نهاد
با شقاوت نور حق از کف بداد
چون پلیدان چشم دل را بسته اند
قدر خورشیدی نمی دانسته اند
پس خدا نعمت بگیرد از بشر
تا مگر لایق شود وقتی دگر
پس بشر را عایدش درماندگی است
وای از این غفلت که سد بندگی است
چون حسین و مجتبی قبلش علی
یا پس از آن در زمان هر ولی،
مردمی قدر امامش را نداشت
پس خدا هم پرده ی غیبت گذاشت
گر بشر بر نور حق شایسته شد
از فساد و ظلم و زشتی خسته شد،
گر به فرمان خدا عصیان نکرد
پیروی از شیوه ی شیطان نکرد،
پس خدا راه سعادت وا کند
تا بشر مطلوب خود پیدا کند
لطف حق بر مردمان شامل شود
بهر آنان حاکمی عادل شود
هر زمانی حجت حق حاضر است
بر تمام کار عالم ناظر است
گشته حُجّت(عج) منتظر بهر ظهور
تا دهد بر مردمان نور و سرور
مردمان امّا به ایشان کرده پشت
غرق بازی، دلخوش خاکی به مشت
مردمان چون در پی باطل روند
حاکمان هم ظالم و جاهل شوند
ملتی گردد اگر غرق فساد
حاکم این عده گردد بد نهاد
منتها مردم اگر صادق شوند
بر عدالت پیشگان لایق شوند
گر عدالت بوده اینجا یا جفاست
بی گمان این حاصل کردار ماست
پس همان بهتر که ما بهتر شویم
لایق فرزند پیغمبر شویم.........
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکرالحسینی

باسلام
احسنت استاد چقدر از عمق حقیقت
بدرستی بیان کردید و هر چه
گرفتاری برای بشر در طول تاریخ
بوجود آمده ومیآید دست رنج و یا
دست گنج خودمان است،،،اجرتان با
اباعبدالله،،التماس دعا‌،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،