ولایت حضرت علی علیه السلام **

مقدمه

 حضرت علی علیه السلام 

 برای بشریت خورشید هدایت است:

رو گردانی از ولایت امیر المومنین مانند پشت کردن به خورشید و بی بهره شدن از نور آن است.

اگر خفاشی وجود خورشید را درک نکند چه زیانی به خورشید می رسد؟

  کسی گر سوی جنات نعیم است، 
 علی(ع) تنها صراط مستقیم است 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
ولایت حضرت علی علیه السلام
اگر بر آدمی یک افتخار است
یقین آن یک وجود اختیار است
که با این اصل ارزشمند خلقت
گزیند آدمی راه و طریقت
من از این موهبت فرصت گرفتم
به کسب معرفت رخصت گرفتم
که پیمایم به دقت راه عرفان
بیابم عزت از دریای ایمان
ولی عزت ندیدم جز در آن راه
که انسان را برد تا قرب الله
به قرب حق بدیدم نور مطلق
فروزان شمس پاکی مظهر حق
تمام عشق و زیبایی در او بود
کمال عقل و دانایی در او بود
بدیدم چونکه آن خورشید تابان
عیان شد در نگاهم نور یزدان
در آنجا آنچه از حق منجلی بود
امیرالمومنین مولا علی بود
تو ای شخصی که عقل و جنبه داری
یقین همواره صاحب اختیاری
اگر خواهی به دنبال علی(ع) باش
و یا در فکر انکار ولی باش
که خفاشی اگر در دخمه ماند
و یا او قدر خورشیدی نداند
کجا باشد ضرر از بهر خورشید؟
شود بی بهره هر کس رو بتابید
جماعت را به خورشیدی نیاز است
بگیرد بهره هر کس در فراز است
لذا بیرون بیا از غار تاریک
نما خود را به آن جانانه نزدیک
که از نور علی(ع) تابنده گردی
خدای مهرَبان را بنده گردی
و الا بی علی(ع) اجری تو را نیست
ولو باشد نماز و روزه ات بیست
که حب اش چونکه در دلهای ناس است
همانند نخی در اسکناس است
که بی آن گر چه صدها برگه داری
به بازار جهان بی اعتباری
تو گر دنیا بخواهی از علی(ع) خواه
جنان را هم تو از دست ولی خواه
که حضرت می کند هر جا کفایت
ببینی هر زمان از او عنایت
کسی گر سوی جنات نعیم است
علی(ع) تنها صراط مستقیم است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بهره مندی از خورشید ولایت حضرت امیر المومنین علی علیه السلام

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکرالحسینی

باسلام
علی نگهدارتان

نظر توسط

یا علی مدد