رسالت انبیای الهی

مقدمه

پیامبران الهی نظیر پزشکانی هستند که رسالت شان آگاهی دادن به مردم برای سالم زیستن و شفا بخشیدن به انسانهای بیمار است

.

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
پزشکی یک زمان با مشکلاتی
برفت از بهر خدمت در دهاتی،
که مصرف می شد آنجا آب جویی
برای شُرب و پخت و شستشویی
به مردم آن پزشک با درایت
بگفت از علم خود روی عنایت
که این آب کثیف و ناگوار است
که از آن درد و بیماری به بار است
عزیزان گر وبا یا آنفولانزا
بُوَد شایع به هر کاشانه اینجا،
فقط علت همین آب کثیف است
که آفت را به اشکالی ظریف است
لذا از چشمه باید آورید آب
بنوشید از همان هم طبق آداب
همان هم بهترش جوشانده گردد
که آفت از شماها رانده گردد....
ولی او هرچه کرد و هرچه می گفت
جماعت جای تکریمش برآشفت
یکی از آن جماعت از لجاجت
بگفت: « ای مدعی بس کن سماجت
چه می گویی مکرّر مرد پر گو
مکن با گفته هایت سحر و جادو
که ما اوصاف آفت ها ندانیم
اگر گویی تو را از ده برانیم »
بگفتش « پس چنان از آن بنوشید
که رخت آخرت با هم بپوشید.... ».....
پزشک روح و تن پیغمبرانند
که از انسان بدی ها را برانند
لذا پیغمبر رحمت خطر را
شناساند به دلسوزی بشر را
همانند پدر بر طفل گمراه
بشر را می کند ارشاد و آگاه
به دنیا هر نبی روی معانی
بیان فرموده طرز زندگانی
که انسان راه خوشبختی بجوید
مسیر زندگی را خوش بپوید
ولی روح بشر در طول ادوار
شوَد در دام شیطانی گرفتار
اسیر آفت و ویروسِ ریز است
دچار شهوت و در بند میز است
به جای بندگی دارد غم خاک
نباشد در خیالش فکر افلاک
به زندان های نادانی اسیر است
به طبع اش خاک دنیا دلپذیر است
حسد او را بسوزاند به سختی
نماید قسمت خود تیره بختی
به حسرت می کشد هر روز و شب آه
که آن همسایه دارد باغ و بنگاه
بسوزاند روان را بهر کاهی ،
دل و دین را ببازد بر نگاهی
مگر انسان به دنیا مثل زاغ است
که تنها حاجتش بادام و باغ است؟
زرنگی کن، غم دنیا رها کن
به فردا در دل جنت صفا کن
که « یومُ الحَسرتی» فردا به پیش است
که از هر غفلتی صد گونه نیش است
قیامت می رسد خواهی نخواهی
ولو منکر بماند در تباهی
زمینی چون بچرخد طبق تقدیر
کلیسا چون شود منکر، چه تاثیر؟.....
اگر پیمبری گوید بیا راه
مکن بحث و جدل با مردِ آگاه
که او ما را بخواند سوی رضوان
بهشتی جاودان از فضل رحمان
که آنجا خالی از حوری نباشد
ولی این دعوتش زوری نباشد
اگر خواهی بفرما سوی تالار
ولی دعوت نباشد روی اصرار
خدا فرموده: « لا اِکراهَ فِی الدّین »
لذا جبری نباشد کسب آئین
که مهمانی به جایی زورکی نیست
که شاید حاجتی در کودکی نیست
کجا کودک بداند قدر لذت
که می جوید جوان آن را به زحمت؟
کسی طالب اگر باشد خوش آمد
اگر میلی ندارد هم نیاید
ابوجهلی اگر دعوت کند رد
ضرر کی می زند او بر محمد(ص) ؟
بگو او هم بفرماید جهنم
اگر باشد به سوزش او مصمم....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

.
چرا مردم خاورمیانه که هزاران پیامبر داشته اند بدترین مردم دنیا هستند؟ 
بعضی از افرادی که شناخت و  درک درستی از دین ندارند می گویند:
 
دین باعث بد شدن مردم می شود چنانچه در کشورهای  خاورمیانه که در آنجا هزاران پیامبر برای هدایت مردم آمده اند بدترین مردم دنیا را دارند در حالی که در مناطقی مانند کشورهای اسکاندیناوی که هیچ پیامبری در آنجا مبعوث نشده مردم سالم تر و نیکوکار تر می باشند
در جواب و برای درک بهتر موضوع مثالی می زنم
فرض کنید در شهری بیماری های زیادی بین مردم شایع شده و با اینکه پزشکان زیادی برای درمان بیماری ها سعی و تلاش می کنند اما هر روز بیماری های مختلف بین مردم بیشتر شایع می شود و لذا افرادی پزشکان را مقصر اصلی در بوجود آمدن این بیماری ها می دانند
اما وقتی خوب دقت می کنید می بینید که پزشکان در اینجا مقصر نیستند بلکه مردم مقصرند که دستورات و توصیه های بهداشتی را مراعات نمی کنند
در منطقه خاورمیانه هم اگر در طول تاریخ علیرغم بعثت هزاران پیامبر بدترین مردم دنیا را در خود دارد عامل و دلیلش دین و پیامبران برگزیده نیستند بلکه علت اصلی این است که عموم مردم به دستورات دین عمل نمی کنند
 پس از ۱۲۴ هزار پیغمبر
 چرا خداوند 
 رسالت پیامبران را متوقف کرده است؟
گاهی شنیده می شود که برخی از افراد ناآگاه به خدا ایراد می گیرند که چرا در دوران قدیم که امکانات رسانه ای بسیار کم بود خداوند ۱۲۴ هزار پیغمبر برای هدایت انسان ها مبعوث کرده است اما الان و در این دوران هیچ پیامبری را برای هدایت مردم نمی فرستد
در پاسخ باید گفت که اتفاقا در زمانه ی ما دسترسی مردم به پیامبران بسیار بیشتر از دوران قدیم است
امروز شما در کجای دنیا سراغ دارید کسی را که به همه ی پیامبران و دستوراتی که از سوی خدا برای هدایت مردم نازل شده است دسترسی نداشته باشد
واقعیت این است که همه ی ما انسانها امروز به راحتی می توانیم با پیامبران ارتباط داشته و از دستورات لازم برای بهتر زندگی کردن و رسیدن به سعادت مطلع شویم اما کو انسان حقیقت جویی تا به این مهم دست یابد؟
امروز در تمام دنیا کتابهای آسمانی از اوستا و تورات گرفته تا انجیل و قرآن و.... به راحتی در اختیار انسان هاست
بنابراین در روز قیامت کسی نمی تواند به خدا بگوید من از فرامین تو بی خبر بودم....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
همان آفریننده ی عرش و فرش و مکان
سزاوار حمد و ستایش تویی بی‌گمان
که باشی تو خلاق و حاکم به هر دو جهان
تویی رب رحمان بخشنده ی خاطیان
که بخشی یقینا به پاکان عالم جنان
تویی مالک روز حشری که در وقت آن
کنی هر تن پیر و فرسوده‌ای را جوان
فقط می‌پرستم تو را در عیان و نهان
مدد هم فقط از تو خواهد دلم هر زمان
هدایت نما جمع ما را در این بیکران
که بر ما شود شیوه ی مستقیمی عیان
هدایت به راه کسانی که دادی نشان
بر آنان مسیر تقرب به خود جاودان
نه آنان که از خشم و قهرت ندارند امان
و یا راه گمراهی و شیوه ی هرزگان
به قرآن قسم می‌دهم ای خداوند جان
که هرجا مرا از بلایای غفلت رهان
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکر الحسینی

باسلام
نفست گرم دلت شاد خانه هر دو دنیایت آباد
مرا هم بادعائی بکن یاد
موفق باشی
انشالله