آیا خداوند از عذاب بندگانش شادان خواهد شد؟ **

مقدمه

عذاب الهی تنبیه و مجازاتی است برای

پاک شدن انسانها از آلودگی ها

البته بعداز توبه به درگاه خداوند  قطعا عذاب الهی نازل نخواهد شد در واقع توبه  همچون آب است بر آتش کیفر الهی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
مژده ی بسیار جالبی برای توبه کنندگان :
سوره ی مبارکه فرقان آیه ی ۷۰
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
....مگر آنان که توبه کنند و ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند، که خدا بدی هایشان را به خوبی ها تبدیل می کند؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خدایا من اگر کردم خطایی
که می باید از آن بینم بلایی ،
در اول خواهم آن جرمم ببخشی
سپس جایش دهی بر من عطایی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
زمانی چون که فرزندم به راهی
نمود از روی غفلت اشتباهی
گرفتم خیز و رفتم تا همان جا
کنم او را کمی تنبیه و دعوا
ولی آن گل پسر با حال تعظیم
بگفت از روی شرم و عجز و تسلیم:
اگر تنبیه این فرزند بدکار
کند شادان تو را در پیش انظار
بزن ! من راضی ام از ضربه‌هایت
به هر صورت ببوسم دست و پایت
من از این حرف او شرمنده گشتم
خجل از صحبت گوینده گشتم
به جای سرزنش بوسیدم او را
نبردم از عزیزم آبرو را
لذا از این بیان و فهم و تدبیر
به روی گونه اشکم شد سرازیر
چنان برخورد خوب از سوی فرزند
سبب شد تا پدر گیرد از او پند
از این رو بچه شد بر بنده استاد
برای توبه او درسی به من داد
که اصل توبه بر انسان همین است
مسیری سوی رب العالمین است
لذا کردم نظر سوی خداوند
که از من دیده هر روز از بدی چند
بگفتم: ای خدا ؛ ای رب غفار
که از من دیده ای عصیان بسیار
تو هستی جان پناه بی پناهان
تویی بخشنده ی جرم و گناهان
منم شایسته ی زجر و مکافات
که گردم خاطر جرمم مجازات
ولی گردی اگر شاد از عذابم
اگر راضی شوی از اضطرابم
بسوزان پس وجودم را به دنیا
سپس کن آتش دوزخ مهیا....
ولی دانم تویی از کینه آزاد
نمی گردی یقین از سوزشم شاد
بنابراین تو از عبدت خطا بخش
مرا از مرحمت دائم عطا بخش
☆☆☆☆☆

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خدایا بنده عبدی رو سیاهم
به نادانی غریقی در گناهم
اگر خواهی بسوزم در جهنم
در آنجا هم تویی تنها پناهم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
لذتی که در ترک گناه است
* قطعا در انجام آن نیست *
به یک ساعت که لذت با گناه است
به عمری حاصلش اندوه و آه است
ولی دوری از  آن در لحظه ای سخت
جزایش تا ابد احساس جاه است
در صورت تمایل دیگر اشعار کوتاه اجتماعی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
انسان اگر حتی برای رسیدن به بهشت هم تلاش کند باخته است
مهم فقط به طریقت رضای معبود است....
یا رب تو حکیمی و مرا سلطانی
با من تو چنان کن که خودت می دانی
در قعر جهنم چه صفایی دارد
بر سوزش بنده ات اگر شادانی
در صورت تمایل در ارتباط با وظیفه انسان در دنیا ابیاتی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکدالحسینی

باسلم
اموزنده وزیبا
خداوند همه ما را از پذیرفتگان قرار دهد