حجاب تاج بندگی خداوند است و هر کسی لیاقت این تاج گذاری را ندارد

مقدمه

 توصیه ای به حفظ حجاب و عفاف 

 خواهرم ! چادر حجاب برتر است 

.

  • خانم مکرون همسر رئیس جمهور فرانسه گفته:
  • زنان محجبه باعث ترس بچه ها ميشوند !!!
  • ‌.

    .

در این جا تصویر خانم مکرون را بصورت بی حجاب
 در کنار تصویر دختران محجبه ی فرانسوی
 ملاحظه می فرمائید .
قضاوت با شما .
به نظر شما چه كسی ترسناك تر است؟
جانم فدای حجاب و عفافت خواهرم.....

 

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
حجاب ای خواهرم حکم الهی است
که چادر دختران را تاج شاهی است
حجابت را اگر شیطان رباید
بدان این فتنه آغاز تباهی است.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

.

.

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
گوهر در صدف
در سرودی گفته بودم: خواهرم!
بنده بر این اعتقاد و باورم،
چون که عفت مثل گوهر پر بهاست
پس بشر را غفلت از حفظش خطاست
آدم عاقل نباید گوهری
را گذارد در کنار معبری
چون در این صورت یقین دزدان پست
می ربایند آنچه را ارزنده است
عفت و شرم و حیا چون گوهرند
بر لباس روح انسان زیورند
بی حیا از روح انسانی صفات
بهره ای قطعا ندارد از حیات
شرم و عفت را حجابت سنگر است
خواهرم چادر حجاب برتر است
پس حجابت را رعایت کن عزیز
تا که ایمن مانی از چشمان هیز....
خانمی با خواندن ابیات فوق
معترض شد بر من و آن طبع و ذوق
پس بگفت از غیظ و با حالی ملول:
می شود آیا که ما را ای فضول،
پند و اندرز و نصیحت بس کنی؟
بهر ما ارشاد و صحبت بس کنی؟
گفتمش: پندی که دادم بر تو نیست
پس بگو این خشم و نفرت بهر چیست؟
با تو چون هرگز ندارم نسبتی
پس ندارم با تو بحث و صحبتی؟
در کلامم بین مخاطب خواهر است
او که شانش ماورای گوهر است
چون تو حتی از بدل هم کمتری
پس کجا منظور من از گوهری؟
گوهری را با بدل همخانه نیست
ارتباط باحیا با هرزه چیست؟
در کنار گوهری خوش اعتبار
ضایعاتی کی بیاید در شمار؟
کرگدن ها در لجن ماوا کنند
در کثافت عیش و عشرت ها کنند
نهی ایشان از لجن شایسته نیست
طبع شان بر باغ و گل وابسته نیست
پس تو هم ، چون کرگدن آلوده باش
در ضلالت راحت و آسوده باش
جنس بنجل را که داری ، هرزه وار
در گذر در معرض مردم گذار
بعداز آن چون دوره گردی معبری
در خیابان ها صدا زن مشتری
بنده هم گویم دعایت عن قریب
مشتری گردد نصیبت ای غریب....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
لجنزار

پی نوشت

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
زنی وقتی که لخت و بدحجاب است
به چشم هرزگانی صید ناب است
چه سودی می برد آن صید بد بخت
اگر اندام او بهر کباب است؟
در صورت تمایل چند شعر کوتاه پیرامون موضوع عفت و پاکدامنی و فلسفه ی حجاب را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر بین زنان بی عفّتی هست
و یا بینی کسی را فاسد و پست،
دلیلش ضعف عقل و اعتقاد است
که پاکان را شرافت در نهاد است
یقین هر کس که گردد اهل تدبیر
نسازد روح خود را خوار و تحقیر
کمال آدمی در روحِ عالی است
نه در ماشین و پول و مُبل و قالی است
که انسان را بدن چون مرکب اوست
که جانش را برد تا محضر دوست
به ظاهر گرچه مرکب شیک و خوب است
تحرک چون نباشد مثل چوب است
بشر اصل وجودش را رها کرد
دلش را خوش به نقش سایه ها کرد
چرا گاهی زنان خود را فروشند؟!
به حفظ گوهرِ عفت نکوشند؟!
به دست بچه چون باشد طلایی
کجا دارد برای او بهایی؟
پُفَک بر بچه اما دلنشین است
لذا در دست شیّادان همین است
پُفک را می دهد شیّاد چالاک
که از کودک بگیرد گوهری پاک
زنان را گوهر عفت گران است
که با ارزش ترین نزد زنان است
ولی بعضی به حفظ آن نکوشند
چه راحت در خیابان می فروشند!!!!!!
نه تنها قدر گوهر را ندانند
به سوی مشتری هر سو دوانند!!!!!!
جواهر عاقلان بر دیده دارند
نگهبان بهر گوهر می گذارند
ولی احمق یقین باکی ندارد
که آن را در خیابان جا گذارد !....!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

.

کرگدن ها در لجن ماوا کنند
.
مکرون

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکدالحسینی

باسلام
عالی بود